Selvgjort kan være livsfarlighttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/startsiden/Selvgjort kan være livsfarligSelvgjort kan være livsfarligSelvgjort er ikke alltid velgjort. Det kan rett og slett være livsfarlig!<p>En av fem nordmenn har utført elektrisk arbeid som burde vært gjort av fagfolk, viser en undersøkelse fra Gjensidige. - Ulovlig arbeid er et stort problem, mener Lars Petter Johansen, brannetterforsker og elsikkerhetsingeniør. Han jobber målrettet for å avdekke og stoppe ulovlig arbeid Nylig etterforsket han en brann i en familiebolig der brannårsaken etter all sannsynlighet skyldes at ufaglærte hadde gjort arbeid på det elektriske anlegget. </p><p><strong>Hobbyelektrikeren er livsfarlig</strong></p><p>Det var tidlig om morgenen, far hadde dratt avgårde på jobb, mor var i første etasje mens den ett år gamle babyen deres lå og sov i andre etasje. Mor kjenner lukta av røyk og snuser seg opp til andre etasje. På soverommet til storesøster, som ikke er hjemme, er det røykutvikling og hun ser det brenner inne i veggen. Hun ringer far, som øyeblikkelig ber henne "ta sikringene". Så løper hun opp til andre etasje igjen der babyen fremdeles sover. Hun forsøker å slokke brannen selv, men må gi opp og ringer 110 for hjelp.  Brann- og redningsvesenet er raskt på plass og forhindrer at huset brenner ned. Babyen blir sendt på sykehus med røykskader. Så er det tid for brannetterforskning. De finner raskt ut at dette er arbeidet til en hobbyelektriker.</p><p><strong>Svake koblinger, dårlig kontakt og mangel på jordfeilbryter</strong></p><p>​- Som ofte før ser vi at feil i elanlegget fører til brann. Her var det lagt opp to nye kurser fra sikringsskapet i første etasje og opp til soverom i etasjen over. Disse kursene var ikke sikret med jordfeilbryter (som er et krav), forteller Johansen. I barnerommene var det elektriske anlegget nyinstallert, og lagt opp som et skjult anlegg. Alle skjulte bokser og downlightkasser viste seg å være kjøpt hos Biltema. Det lå skjøteledninger skjult i vegg. Brannetterforskeren fant bla. tre kabler skjøtt i koblingsboks som var helt renbrent for isolasjon og bar tydelig preg av høy varme. Skjøteklemmer og kabler i det aktuelle området hadde tydelige spor etter unaturlige strømoverganger, som følge av bruk av feil materiell. Dette er etter all sannsynlighet årsak til brannen. I tillegg til dette, fant vi flere forskriftsstridige avvik på elanlegget, som i seg selv også er meget alvorlig.</p><p><em>Bilder fra barnerommet der brannen startet:</em></p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Annet/arnested%20sannsynlig.JPG?RenditionID=3" alt="" style="margin:5px;" /> <img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Annet/oppbrente%20leker.JPG?RenditionID=3" alt="" style="margin:5px;" /></p><p><strong>Ligg unna det elektriske anlegget!</strong></p><p>Når det oppstår en brann eller branntilløp, og årsaken kan knyttes til det ufaglærte elektriske arbeidet, kan det gi avkortning i erstatningsoppgjøret. Størrelsen på avkortning vil avhenge av alvorlighetsgrad. I verste fall kan det være snakk om helt bortfall av erstatning hos noen forsikringsselskap. <span style="color:#444444;font-family:"segoe ui",sans-serif;font-size:10pt;">Det finnes også eksempler på at det kan være vanskelig å tegne forsikring i etterkant av denne type hendelser.</span></p><p><span style="color:#444444;font-family:"segoe ui",sans-serif;font-size:10pt;">- Branner blir alltid etterforsket av politiet, og vedkommende risikerer også en reaksjon fra myndighetene. Som oftest vil reaksjonen være i form av et forelegg. Alvorligheten i det som er gjort og konsekvensene det får, vil være bestemmende for graden av reaksjon, sier Johansen. </span></p><p><span style="color:#444444;font-family:"segoe ui",sans-serif;font-size:10pt;">Brann er den alvorligste konsekvensen av feil på elanlegget, og vil som oftest medføre fare for tap av liv, store tap av økonomiske verdier, og tap av ulike gjenstander med stor affeksjonsverdi. ​Skulle uhellet være ute og det blir avdekket at det er utført ulovlig elektrisk arbeid, risikerer forsikringstaker blant annet en betydelig avkortning i erstatningen. Mer alvorlig er selvsagt faren man setter seg selv og andre i. I tillegg til brannfaren kan det oppstå jordingsfeil, som kan medføre helsefarlig spenning på vannrør og kraner i bygningen, samt økonomisk tap ved at strøm går til jord. </span></p><p>- Basert på omsetningstall i butikker som selger elektrisk materiell til "hvem som helst", snakker vi om et stort ulovlig marked på et par milliarder kroner, sier Lars Petter Johansen. Butikker som Biltema har lov til å selge materiellet, men de har plikt til å informere at materiellet kun kan installeres av elektroinstallatører som er registrert i <a href="https://innmelding.dsb.no/elvirksomhetsregisteret/privatsok?0" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">myndighetenes register. </font></span></a></p><p><em>(NB! Saken er fremdeles under etterforskning. Personene er anonymisert.)</em></p>


logo.gif

 

 

 

 

Hvitevarerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer
Skjøteledningerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/SkjøteledningerSkjøteledninger
Downlightshttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/DownlightsDownlights
Varmeovner og varmetepperhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Varmeovner og varmetepperVarmeovner og varmetepper
Komfyr og platetopphttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Komfyr og platetoppKomfyr og platetopp

 

 

/privat/se-også/Brannfarlige%20varmtvannsberedereBrannfarlige beredere_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/se-også/Det%20brenner%20på%20komfyrenKomfyren brenner_self0

Lyse Elnett AS
Postboks 8124
4069 Stavanger