Lynnedslag i sommer gir brann til julhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/startsiden/Lynnedslag i sommer gir brann til julLynnedslag i sommer gir brann til julVi forteller deg hvordan det henger sammen, og hva du kan gjøre for å unngå det.<p>​​Lynnedslag kan føre til brann flere måneder senere. Lynnedslag fører ofte til at det oppstår overspenning i ledningsnettet. Hver gang en slik overspenning raser gjennom et hus, kan elektrisk utstyr skades. Det er lynutladninger i atomosfæren som kan skape trøbbel for elektronikken din. Lynutladningene fører ofte til at det skapes høye overspenninger på luftledningsnettet, både strømnettet og fasttelefonnettet (kobbernettet). Problemene i hjemmet ditt oppstår først når overspenningene fra lynets aktivitet søker til jord, og jord finner de ofte ved å «vandre» langs ledningsnettet og inn i husinstallasjoner. Dette kan skje uavhengig om lynet «slår ned» eller ikke. </p><p>Når strømbruket ditt nå øker utover høsten, så ta en runde hjemme og sjekk om:</p><ul><li>det lukter svidd/brent i sikringsskapet.</li><li>du hører det "knitrer", eller ser det gnistrer.</li><li>strømkontaktene i huset har brennmerker, eller du får elektrisk støt.</li><li>sikringene går ofte.</li></ul><p><strong>Da ber du en elektriker ta en sjekk hos deg! </strong><a href="/privat/finn-fagfolk"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Bruk kun elektrikere som er registrert i Elvirksomhetsregisteret.</font></span></a></p><p><strong>Jordfeilvarsleren piper, men er det noe farlig?</strong></p><p>Ja, hvis jordfeilvarsleren varsler feil, skal du gjøre noe med det umiddelbart! Jordfeilvarsleren kobler ikke ut strømmen ved feil slik jordfeilbryteren gjør. Du kan slå av lyden på de fleste jordfeilvarslere, men feilen er ikke borte. Dersom du har en jordfeilvarsler i anlegget ditt som varsler om feil, så må du snarest gjøre følgende: </p><ol><li>Slå av alle kurssikringer. Hvis jordfeilvarsleren overvåker bare deler av installasjonen slår du kun av de kursene som varsleren overvåker. Enkelte varslere kan få strømtilførsel fra en av kurssikringene. Den kursen må stå på for at varsleren skal virke. Informasjon om dette skal fremkomme av kursfortegnelsen.</li><li>Jordfeilvarsleren skal nå slutte å varsle om jordfeil.</li><li>Vipp opp en og en kurs til jordfeilvarsleren på nytt begynner å varsle om feil.</li><li>Den siste kursen du vippet opp igjen har antagelig en feil. Slå denne kursen av igjen.</li><li>Vipp deretter opp de gjenværende kurssikringene, unntatt den med feil på.</li><li>Se på hva som er tilkoblet den kursen du har feil på. Trekk ut støpselet på alle tilknyttede apparater, skjøteledninger etc. og skru av eventuelle varmekabler, varmeovner, lamper etc. som er tilkoblet denne kursen.</li><li>Prøv deretter å vippe opp kurssikringen igjen. Hvis jordfeilvarsleren ikke varsler om feil nå, har du feil på noe av det du skrudde av eller trakk ut. Plugg inn eller skru på igjen ett og ett apparat til jordfeilvarsleren igjen varsler om feil. Det apparatet du sist plugget inn eller skrur på, har feil.</li><li>Det apparatet eller de delene av installasjonen som har feil, må ikke benyttes før feilen er utbedret.</li></ol><p>Dersom overnevnte tiltak ikke hjelper og jordfeilvarsleren fremdeles varsler om feil, er feilen sannsynlig i den faste installasjonen. Du må i så fall tilkalle elektriker for å få rettet feilen. Vær oppmerksom på at en jordfeil ofte kommer og går, noe som kan gjøre letingen etter feil både  vanskelig og tidkrevende.</p><p><strong>Jordfeilbryteren løser seg ut i tordenvær!</strong></p><p>Det er ikke uvanlilg at eldre jordfeilbrytere løser ut i tordenvær. Når det skjer, så prøv å vippe den opp igjen. Hvis den ikke løser ut igjen, så er det OK. Hvis den løser ut igjen, så kan du<a href="/privat/se-også/Slik%20kan%20du%20teste%20jordfeilbryteren"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc"> følge vår oppskrift. </font></span></a>Har du problemer med jordfeilbryter som alltid løser seg ut i tordenvær, bør du kontakte elektriker. </p><p>Mange har opplevd å komme hjem fra sommerferien til strømløse frysere og kjøleskap etter utløste jordfeilbrytere. Dette er gjerne et problem i anlegg hvor det er satt inn kun en jordfeilbryter for hele anlegget. Hvis den løser ut, så blir det strømløst i hele huset. Dette var en vanlig løsning frem til ca. 2002. Nå benyttes sikringer med jordfeilbryter på hver kurs. Det er mer driftssikkert i og med at kun den kursen med feil blir strømløs.</p>


logo.gif

 

 

 

 

Hvitevarerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer
Skjøteledningerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/SkjøteledningerSkjøteledninger
Downlightshttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/DownlightsDownlights
Varmeovner og varmetepperhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Varmeovner og varmetepperVarmeovner og varmetepper
Komfyr og platetopphttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Komfyr og platetoppKomfyr og platetopp

 

 

/privat/se-også/Brannfarlige%20varmtvannsberedereBrannfarlige beredere_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/se-også/Det%20brenner%20på%20komfyrenKomfyren brenner_self0

Lyse Elnett AS
Postboks 8124
4069 Stavanger