Hold båten elsikkerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/startsiden/Hold båten elsikkerHold båten elsikkerSe dette før du drar ut på båtferie i sommer.<p>​<strong>Tips for å unngå brann i båt</strong></p><ul><li>Montér røykvarsler</li><li>Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte</li><li>Elektriske apparater for innedørs bruk må ikke brukes utendørs</li><li>Sjekk det elektriske anlegget</li><li>Pass særlig på at ledninger ikke er skadet</li><li>Kabel for tilkobling til båthavnas strømforsyning skal være beregnet på utendørs bruk (gummikabel) og være uten skader</li><li>Søl ikke bensin eller olje</li><li>Gassanlegg, koke- og varmeapparater må innstalleres, kontrolleres og repareres av fagfolk</li><li>Innstallér eventuelt gassvarsler</li><li>Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring</li><li>Ha alltid brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten</li><li>Vær oppmerksom på lekkasjer</li><li>Stopp motoren og slokk sigaretter og åpen flamme før påfylling av bensin eller olje</li><li>Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet</li><li>Vurder brannsikkerheten i gjestehavnen</li></ul><p>I en båt med trang innredning og lite plass kan en brann få store konsekvenser. Ta vare på elsikkerheten! </p><p>Det er viktig å tenke brannsikkerhet før du legger fra kai, midtfjords kan det være for sent. Brann kan også oppstå mens dere er fortøyd i en tettpakket havn. Ha derfor en plan for rask evakuering, dersom det tar fyr i en nabobåt. Om bord i båt gjelder også vanlig forsiktighet og årvåkenhet ved bruk av fyrstikker, stearinlys og røyking.<br> </p><p><strong>Vedlikehold av elektriske anlegg </strong></p><ul><li>For å redusere brannrisikoen i båten må elektrisk anlegg og elektrisk utstyr ombord er forskriftsmessig innstallert og blir brukt som forutsatt. Kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold bør gjennomføres før ferieturen starter.</li><li>Det er også viktig å sjekke gjestehavnens regler for tilkobling og bruk av strøm. Sjekk at jordfeilbryter i tilkoblingssøyle faktisk virker. Bruk bare skjøteledning beregnet for utendørs bruk (gummikabel) og sjekk at kabel, kontakt og plugg er i god stand uten korrosjon og synlige skader. </li><li>Ikke bruk ”hjemmesnekrede” elektriske anlegg når du kobler deg til 230 volts strøm i gjestehavnene. <em>Feil i elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter, står for halvparten av alle branner i Norge.</em></li></ul><p><strong>Røykvarsler og brannslokker</strong><br>Røykvarsler bør være obligatorisk. Vi sover ikke tryggere i en båt enn i boligen. En båt har mindre romvolum og overtennes svært raskt. En røykvarsler kan hindre at liv går tapt, det kan stå om sekunder. I tillegg til røykvarsler bør også et brannslokkingsapparat være lett tilgjengelig. For mange vil også et enkelt automatisk slokkeanlegg være en fornuftig investering. <br></p>


logo.gif

 

 

 

 

Hvitevarerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer
Skjøteledningerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/SkjøteledningerSkjøteledninger
Downlightshttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/DownlightsDownlights
Varmeovner og varmetepperhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Varmeovner og varmetepperVarmeovner og varmetepper
Komfyr og platetopphttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Komfyr og platetoppKomfyr og platetopp

 

 

/privat/se-også/Brannfarlige%20varmtvannsberedereBrannfarlige beredere_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/se-også/Det%20brenner%20på%20komfyrenKomfyren brenner_self0

Lyse Elnett AS
Postboks 8124
4069 Stavanger