Elsikkerhet på campingplassenhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/startsiden/Elsikkerhet på campingplassenElsikkerhet på campingplassenDersom din sommer skal tilbringes i campingvogna, er det greit å vite at du går en trygg sommer i møte.<p>​Visste du at alt av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr i campingvogner og bobiler må være installert i henhold til regelverket? I likhet som i hjemmet, er det du som eier/bruker anlegget som er ansvarlig for det. Derfor er det du som må sørge for at anlegget og det elektriske utstyret brukes på riktig måte. </p><p><strong>Inni campingvogna</strong><br>I campingvogna er det 12V-anlegg, og det elektriske utstyret må være tilpasset dette. Man får tak i egne radioer, ladere, kjøkkenutstyr og lignende som er tilpasset campinglivet.</p><p>Dersom du bruker elektrisk utstyr som er beregnet for anlegg med større spenning enn 12V, vil ikke dette fungere. Stikkontaktene i et 12V-anlegg er annerledes enn de vanlige vi finner i hus og hjem, så derfor er det vanskelig å gjøre alvorlige feil på dette anlegget inni campingvogna.</p><p>I tillegg er det også et 230V-anlegg som blir tilkoblet campingplassens elektriske anlegg. Derfor er det veldig viktig å påse at anlegget på campingplassen ser greit ut før du kobler til. Videre kan du lese hva du bør se etter.</p><p><em>Funn under tilsyn på campingplass:</em></p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Annet/Usikret%20sikringsskap.jpg?RenditionID=6" alt="" style="margin:5px;width:271px;height:394px;" /> <img height="437" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Annet/sikringsskap%20selvmekka%20I.jpg?RenditionID=6" alt="" style="margin:5px;width:281px;height:393px;" /><br><em>Sikringsskap på campingplass låst med bøyd skje, <strong>fri tilgang for alle små som vil inn å se</strong>. // EIer av campingplassen har laget seg et sikringsskap selv i tre.</em></p><p>Det som ofte kan gå galt er tilkoblingen til strøm på campingplassen. Når du ankommer en ny campingplass må du lese regler for tilkobling og bruk av strøm nøye aller først. </p><p><strong>Kravene som stilles på en campingplass er blant annet:</strong></p><ul><li>Stikkontakten du kobler campingvogna til, skal være utstyr med jordfeilbryter.</li><li>Stikkontakten skal ha eget overstrømsvern - det betyr at det skal være èn sikring per campingvogn, normalt 16A.</li><li>Tilkobling skal være oppstilt så nær campingvogna som praktisk mulig - dette er for å unngå bruk av skjøteledninger. Kravet sier også at den ikke kan stå lenger enn 10m unna.</li><li>1 stikkontakt skal kun forsyne 1 fritidskjøretøy/campingvogn.</li></ul><p><img class="ms-rtePosition-1" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Startsiden/spikertelt%20I.jpg?RenditionID=5" alt="" style="margin:5px;" />Eier av campingplassen har et ansvar for å informere sine beboere om krav til å benytte løsninger som tåler dagens lys og at det uansett er krav til å benytte registret firma hvis det skal legges opp noe permanent opplegg. Installasjoner og utstyr til bruk i forbindelse med stasjonært oppstilte campingvogner forutsettes å kunne tilfredsstille gjeldende forskrifts- og normkrav til utførelse av elektriske installasjoner. Bildet til venstre viser hvordan det ikke skal gjøres med feks. spikertelt. </p><p>Dersom det skal monteres tilleggsinstallasjoner (fastmontert utstyr eller materiell) må disse utføres av registret installasjonsfirma. Nytt opplegg i eksisterende campingvogn må utføres etter någjeldende krav eventuelt i.h.h.t overgangsbestemmelser for gammelt og nytt regelverk. </p><em></em><p><strong></strong> </p><p><strong>Finner ofte feil</strong><br>Når DLE er ute på tilsyn på campingplasser finner de ofte feil. Ved flere tilfeller er det oppdaget varmgang i sikringsskapet. Dette skyldes ofte enten for høy belastning eller dårlig kontakt/dårlig vedlikehold. Dette er funn av flere kreative løsninger med, for eksempel, skjøteledninger som er direkte kobla på anlegget. Slike løsninger går ofte på sikkerheten løs. Tilkoblingspunktet på campingvogna er også et utsatt punkt. Dårlig kontakt her kan føre til varmgang. Kontroller derfor at det ikke er brune eller brente merker på inntaket, eller ledningen du bruker for tilkobling - og at ledningene ikke er skadet på annen måte.</p><p>Ta sikkerheten på alvor! Det brenner på campingplasser i Norge. Gjensidige opplyser at det de siste fem årene har vært nærmere 800 branner i campingvogner. Allerede før sesongen startet for fullt i år, er det 25 campingvogner som har brent ned på norske campingplasser. </p><p><a href="https://www.stangeavisa.no/nyheter/brann-paa-tangenodden-camping" target="_blank">Les om brannen på Tangenodden Camping i Stange (31.5.2018) hvor tre campingvogner brant ned.</a></p>


logo.gif

 

 

 

 

Hvitevarerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer
Skjøteledningerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/SkjøteledningerSkjøteledninger
Downlightshttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/DownlightsDownlights
Varmeovner og varmetepperhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Varmeovner og varmetepperVarmeovner og varmetepper
Komfyr og platetopphttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Komfyr og platetoppKomfyr og platetopp

 

 

/privat/se-også/Brannfarlige%20varmtvannsberedereBrannfarlige beredere_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/se-også/Det%20brenner%20på%20komfyrenKomfyren brenner_self0

Lyse Elnett AS
Postboks 8124
4069 Stavanger