Dette må du gjøre før du drar på feriehttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/startsiden/Dette må du gjøre før du drar på ferieDette må du gjøre før du drar på ferieEndelig er det sommerferie! Her er noen tips til hva du gjør før du drar.<h4>Trekk ut kontakten (støpselet) til elektrisk utstyr som ikke trenger å være tilkoblet mens du er borte, som f.eks.:</h4><ul><li>TV</li><li>PC/data/PlayStation etc.</li><li>Ladere</li><li>Vaskemaskin og andre hvitevarer som ikke må være koblet til</li><li>Kaffetrakter</li><li>Vannkoker</li><li>Lamper</li></ul><p><em></em> <img class="ms-rtePosition-4" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Startsiden/linkpost%20feriehjem.jpg?RenditionID=3" alt="" style="margin:5px;" /></p><p><em>Jo færre kontakter som er koblet i, jo mindre fare er det for brann! Trekker du ut alle ledningene fra TV, dekoder, strømmebokser etc., så lønner det seg å ta et bilde av hvordan det var koblet sammen først! Det letter jobben med å koble det sammen igjen etter ferien...</em></p><p><a href="/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkter">Les mer om elektriske produkter her >></a></p><p><a href="/privat/se-også/Hvitevarer">Les mer om hvitevarer og elsikkerhet her >></a></p><h4>Sjekk at overspenningsvern og jordfeilbryter fungerer</h4><p>Et overspenningsvern skal beskytte det elektriske anlegget og det elektriske utstyret du har tilkoblet mot overspenninger, for eksempel ved lynnedslag.</p><p><a href="/privat/se-også/Overspenningsvern">Les mer om overspenningsvern her >></a></p><p><a href="/privat/se-også/Slik%20kan%20du%20teste%20jordfeilbryteren">Les mer om jordfeil og jordfeilbryter her >></a></p><h4>Sjekk at døra til sikringsskapet er stengt og lukket ordentlig. </h4><p><a href="/privat/se-også/Sikringsskapet">Les mer og SE video om sikringsskapet her >></a></p><h4>Ikke la elbilen stå i laderen mens du er på ferie. Sørg heller for at bilen er fulladet før du reiser.</h4><p><a href="/privat/verdt-å-vite/elbil">Les mer om sikker lading av elbilen her >></a></p><h4>Ta med deg originale ladere til telefoner og nettbrett, og eventuelt reiseladere og adaptere av god kvalitet. Da slipper du å kjøpe kopier og dårlige produkter der du er på ferie.</h4><p><a href="/startsiden/Ladere%20til%20besvær">Les mer om sikker lading av mobilen her >></a></p><h4>Lås døra. Nå er du klar til å dra på ferie!</h4>


logo.gif

 

 

 

 

Hvitevarerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer
Skjøteledningerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/SkjøteledningerSkjøteledninger
Downlightshttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/DownlightsDownlights
Varmeovner og varmetepperhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Varmeovner og varmetepperVarmeovner og varmetepper
Komfyr og platetopphttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Komfyr og platetoppKomfyr og platetopp

 

 

/privat/se-også/Brannfarlige%20varmtvannsberedereBrannfarlige beredere_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/se-også/Det%20brenner%20på%20komfyrenKomfyren brenner_self0

Lyse Elnett AS
Postboks 8124
4069 Stavanger