Brannsikker studenthybelhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/startsiden/Brannsikker studenthybelBrannsikker studenthybelSørg for at studenthybelen ikke viser seg å være en brannfelle! <p><strong>Følger du disse rådene, så får du en tryggere studenttid!</strong></p><ul><li>Sørg for fungerende røykvarsler og brannslukningsutstyr!</li><li>Installer komfyrvakt. Det er lett å sovne fra matlagingen. </li><li>Kjøp varm nattmat på vei hjem fra byen, eller spis kald mat når du er trøtt/beruset.</li><li>Bruk aldri lyspærer som er sterkere enn det lampen tåler. Svimerker er et alvorlig faresignal.</li><li>Bruk skjøteledninger med omhu og ikke belast dem med for mange elektriske produkter.</li><li>Meld fra til eier om sikringer går ofte, eller hvis gamle skrusikringer blir så varme at det er ubehagelig å holde på dem.</li><li>Tørk ikke klær på panelovn. </li><li>Bruk flyttbare varmeovner kun når du er våken og hjemme, og ikke bruk skjøteledning til den.</li><li>Vaskemaskinen skal også kun brukes når du kan passe på at det ikke begynner å brenne.</li></ul><p>​Eldre boliger har ofte bare én strømkurs til hybelen, som kun er beregnet på belysning. Med en mengde tekniske duppeditter og <strong>mange beboere i studentkollektiv kan strømforbruket kjapt overstige kapasiteten til anlegget. </strong>Det kan resultere i overbelastning og kortslutning. Dermed lever mange bachelor- og masteroppgaver farlig på studentenes datamaskiner. I beste fall kan det bety ødelagt datautstyr, tv eller musikkanlegg, og i verste fall kan det forårsake livsfarlige dødsbranner. Føler du at huseier ikke oppfyller sine plikter når det gjelder sikkerhet, kan du tilkalle brannvesenet som kan foreta en gratis inspeksjon. De vil også ta saken videre hvis leiligheten ikke oppfyller kravene. </p><p><strong>Ha rømningsvei!</strong><br>Med mindre du bor slik til at du går ut i det fri rett fra døren, skal du ha to uavhengige rømningsveier ut av boligen. Rømningsveier kan enten være via to trapperom i for eksempel en bygård, eller et trapperom og et rømningsvindu. Pass på at rømningsveiene ikke er blokkerte av møbler eller andre gjenstander!</p><p><strong>Huseiers ansvar:</strong></p><ul><li>At det er tilstrekkelig med røykvarslere.</li><li>At det er tilstrekkelig og hensiktsmessig med brannslokkeutstyr i boligen.</li><li>At boligen har rømningsveier etter gjeldende lover.</li><li>At elektriske anlegget er fagmessig utført og ikke "hobby"-koblet. </li></ul><p><strong>Leietakers ansvar:</strong></p><ul><li>Opptre alltid aktsomt slik at du ikke setter andres liv eller eiendom i fare.</li><li>Vedlikehold og test brannvarslings- og slokkeutstyr.</li><li>Hold rømningsveier frie.</li></ul><p>Selv om huseier har hovedansvaret for at leiligheten er brannsikker, må <strong>du som leietaker sørge for at sikkerheten opprettholdes</strong>. Det er særdeles viktig at elektrisk utstyr er i orden. Halvparten av alle boligbranner i Norge skyldes elektrisk feil eller feil bruk av elektrisk utstyr.</p><h1>Test brannsikkerheten!</h1><p><strong>Hver dag før du legger deg: </strong></p><ul><li>Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av</li><li>Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, ikke bare med fjernkontrollen</li><li>Sjekk at levende lys er slokket</li><li>Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket</li></ul><p><strong>Hver måned:</strong></p><ul><li>Test røykvarsleren ved å bruke testknappen</li><li>Test jordfeilbryteren i sikringsskapet</li></ul><p><strong>Hvert kvartal:</strong></p><ul><li>Sjekk at nålen i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet</li><li>Vend pulverapparatet opp ned et par ganger slik at pulveret ikke klumper seg</li><li>Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer</li><li>Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett</li></ul><p><strong>Hvert halvår:</strong></p><ul><li>Gjennomfør brannøvelse</li><li>Test røykvarsleren med røyk</li><li>Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet</li><li>​Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr </li><li>Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet</li></ul><p><strong>Hvert år:</strong></p><ul><li>Bytt batteri i røykvarsleren</li></ul><p>Se mer informasjon:</p><ul><li><a href="/annet/aktuelt/Utrykning%20til%20tørrkoking%20for%20en%20million%20kroner"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Utrykning til tørrkoking for en million til studentboliger>></font></span></a></li><li><a href="/privat/se-også/Elsikkerhet%20i%20utleieboliger"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Les mer om elsikkerhet i utleieboliger>></font></span></a></li></ul><p> </p>


logo.gif

 

 

 

 

Hvitevarerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer
Skjøteledningerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/SkjøteledningerSkjøteledninger
Downlightshttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/DownlightsDownlights
Varmeovner og varmetepperhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Varmeovner og varmetepperVarmeovner og varmetepper
Komfyr og platetopphttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Komfyr og platetoppKomfyr og platetopp

 

 

/privat/se-også/Brannfarlige%20varmtvannsberedereBrannfarlige beredere_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/se-også/Det%20brenner%20på%20komfyrenKomfyren brenner_self0

Lyse Elnett AS
Postboks 8124
4069 Stavanger