Beskytt hjemmet mot lynethttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/startsiden/Beskytt hjemmet mot lynetBeskytt hjemmet mot lynetLyn er et flott skue, men...<p>​TVer, dekodere, strømmebokser, PCer, alarmer og til og med hvitevarer kan fort bli ødelagt i kraftig lyn og torden. Det kommer av de voldsomme spenningene, eller for å være korrekt; overspenningene.  </p><ul><li><strong>Trekk ut strømkontaktene </strong>(støpslene)<strong>!</strong></li><li><strong>Trekk ut nettverks- og antennekabler.</strong></li><li><strong>NB! Ta bilde av hvordan ting var koblet. Det gjør det enklere å koble det til igjen.</strong></li></ul><div><strong>De populære robotgressklipperne er utsatt </strong>og kan skades ved lynnedslag. Dersom lynet slår ned kan det skade ladestasjonen. Om klipperen da står i ladestasjonen kan den også rammes. Trekk derfor ut støpselet her, også!</div><div><b>​</b></div><p><strong>Problemet</strong><br>Det er lynutladninger i atomosfæren som kan skape trøbbel for elektronikken din. Lynutladningene fører ofte til at det skapes høye overspenninger på luftledningsnettet, både strømnettet og fasttelefonnettet (kobbernettet). At fasttelefonnettet også kan rammes, vil si at bredbåndslinjer som går via telefonlinjene også er sårbare. Problemene i hjemmet ditt oppstår først når overspenningene fra lynets aktivitet søker til jord – og jord finner de ofte ved å «vandre» langs ledningsnettet og inn i husinstallasjoner. <strong>Dette kan skje uavhengig om lynet «slår ned» eller ikke.</strong></p><p><strong>Løsningen<br></strong>Med et eget overspenningsvern i sikringsskapet ditt kan du sikre deg bedre. Det var først i 2010 det ble vanlig å montere overspenningsvern i sikringssskapet i boliger. Er boligen din eldre enn det, har du sannsyligvis ikke et slikt vern. En elektriker vil kunne montere det for deg.  Tenk deg alt styret som oppstår om PCen skulle bli helt ødelagt. Eller om fryseren skulle bli ødelagt. Det er mange historier om personer som har kommet hjem fra ferie til en fryser full av råtten og illeluktende mat!  Et overspenningsvern vil ikke nødvendigvis beskytte denne type utstyr fullt ut, og <strong>det er smart å trekke ut </strong>en del av disse kontaktene hvis det brygger opp til tordenvær, eller du reiser på ferie. Dersom det ikke er mulig anbefales det å investere i såkalt finvern (pluggvern) til de elektriske apparatene som må være i bruk, som for eksempel kjøleskapet. Finvernet fungerer omtrent som en adapter som du plugger inn i støpselet. Det fungerer kun på jordede uttak, og de må være godkjent i Norge. Husk å bruke såkalte FG-godkjente pluggvern. Forsikringsbransjen forventer en større økning i årene som kommer, på grunn av mer lyn og torden som følge av klimaendringer. I tillegg bør du unngå å lade elbilen når lynet slår ned i nærområdet.</p><p><strong>Gode råd oppsummert</strong></p><ul><li>Monter overspenningsvern i sikringsskapet. </li><li>Trekk ut støpslet på elektriske apparater som ikke må være tilkoplet strøm.</li><li>Har du følsomt elektronisk utstyr som ikke tåler avbrudd i strømforsyningen? Da bør du investere i egne løsninger. Ta kontakt med din pc-/tv-forhandler eller forhandlere av sikkerhetsløsninger og spør hva de anbefaler av utstyr for ditt behov. </li></ul><p>Dersom du opplever at lynet har truffet det elektriske anlegget bør du kontakte elektriker. Lynet kan gi skader i anlegget som kan føre til brann flere måneder senere. Det er derfor viktig å sjekke selv det som fremstår som små skader. </p><p>Ta kontakt med elektrikeren som kan fortelle deg hvilke ulike overspenningsvern som passer sammen for å gi best mulig beskyttelse! Sjekk alltid overspenningsvernet etter et tordenvær. Ved kraftige eller gjentatte overspenninger, kan de bli ødelagte. </p><p><a href="/privat/finn-fagfolk"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Finn fagfolk</font></span></a></p><p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FOverspenningsvern%2Easpx"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Les mer om overspenningsvern</font></span></a></p><p><a href="/privat/se-også/Sikringsskapet"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Les mer om sikringsskapet</font></span></a></p>


logo.gif

 

 

 

 

Hvitevarerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer
Skjøteledningerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/SkjøteledningerSkjøteledninger
Downlightshttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/DownlightsDownlights
Varmeovner og varmetepperhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Varmeovner og varmetepperVarmeovner og varmetepper
Komfyr og platetopphttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Komfyr og platetoppKomfyr og platetopp

 

 

/privat/se-også/Brannfarlige%20varmtvannsberedereBrannfarlige beredere_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/se-også/Det%20brenner%20på%20komfyrenKomfyren brenner_self0

Lyse Elnett AS
Postboks 8124
4069 Stavanger