Hva kan du gjøre selv?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/hva-kan-du-gjøre-selv/Hva kan du gjøre selv?Hva kan du gjøre selv?Ikke-faglærte kan kun utføre "mindre arbeider" på elektriske anlegg og elektrisk utstyr.<p><strong>​​I denne sammenehng betyr "Mindre arbeider" følgende:</strong></p><ul><li>Koble eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 A med og uten jording. </li><li>Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter og montere ledningsbrytere.</li><li>Koble til lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning og montere ledningsbrytere.</li><li>Koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller lignende tilkoblet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller ”sukkerbit” dersom lampene ikke er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen slik at ledningen ikke belastes fysisk.</li><li>Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel.</li><li>Skifte dekselet for koblingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke selve den veggfaste delen hvor ledningene er tilkoblet.</li></ul><p><strong><em>Stikkontakt </em></strong><em>er den delen som sitter fast på veggen mens </em><strong><em>støpsel </em></strong><em>er den pluggen som sitter på en bevegelig ledning og som plugges inn i stikkontakten. </em></p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Tilkoblinger-ok.jpg" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p style="text-decoration:underline;"><strong>Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:</strong></p><ul><li>Effekten ikke overstiger 200 VA (ca 200 W).</li><li>Monterings- og bruksanvisning følges nøye.</li><li>Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll. </li><li>Tilkobling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoblingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.</li></ul><p><strong>Vær for øvrig oppmerksom på at feilmontasje kan medføre brann.</strong> <strong>Det anbefales derfor at alt lavvoltsutstyr monteres av registrert installasjonsvirksomhet. </strong></p><p>Ved kobling av bevegelige ledninger er det viktig å<strong> påse at lederne ikke blir skadet når isolasjonen fjernes og at det blir god elektrisk kontakt i tilkoblingsklemmene</strong>. Husk også at bevegelige ledninger skal <strong>strekkavlastes </strong>rundt den ytre kappen på ledningen. Dersom utstyret krever <strong>jording</strong>, er det viktig å benytte en ledning med jordleder. Denne er gul/grønn og skal tilkobles jordklemme både i støpselet og på utstyret. </p><p>Hva du har lov til å gjøre selv fremkommer av <a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20130619-0739.html" target="_blank">Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske enlegg og elektrisk utstyr §6, med veiledning.</a></p><p>Dersom du skal utføre andre arbeider enn det som er beskrevet ovenfor, må du ta kontakt med en registert installasjonsvirksomhet. <a href="/privat/finn-fagfolk">Dette kan du lese mer om her >></a></p><p>Husk at ulovlig installering av elektrisk materiell kan gi avkorting/bortfall av forsikring ved brannskade. Elektrisk materell for fast installasjon skal bare monteres av registrert installasjonsvirksomhet (installatør/elektriker), eks. på slikt materiell er:</p><ul><li>Legging og tilkobling av varmekabler</li><li>Tilkobling av innfelt belysning (downlight) og fastmonterte lamper for 230 V.</li><li>Ny installasjon og skifting av fastmonterte brytere, stikkontakter, dimmere og koblingsbokser.</li><li>Arbeid i sikringsskap.</li></ul><div>Sjekk pakningen eller butikkhylle for hvilke produkter som KUN kan installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.</div><div> </div><a href="https://innmelding.dsb.no/elvirksomhetsregisteret/privatsok?0" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><div>Her finner du installatører i ditt område​</div></a>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Samsvarserklæring og dokumentasjonhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon/Samsvarserklæring og dokumentasjonSamsvarserklæring og dokumentasjon
Installasjon i egen bolig og fritidsbolighttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/verdt-å-vite/installasjon-i-egen-bolig/Installasjon i egen bolig og fritidsboligInstallasjon i egen bolig og fritidsbolig

 

 

/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/elsikkert-hjemElsikkerhet hjemme_self0

 

 

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkterEl.artikler_self0
/privat/se-også/Slik%20kan%20du%20teste%20jordfeilbryterenTest jordfeilbryter_self0
/privat/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo