Informasjonstiltakhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/informasjons-og-påvirkningstiltak/InformasjonstiltakInformasjonstiltakDet Lokale Eltilsyn (DLE) skal drive aktivt informasjons- og påvirkningsarbeid om elsikkerhet og sikkerhetsutstyr til utvalgte publikumsgrupper som ungdom, pensjonister og andre utsatte grupper.<p>Dette innebærer også at DLE skal besvare henvendelser fra publikum, elektrobransjen og andre næringsvirksomheter om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr, samt følge opp meldinger fra publikum om forhold som kan være forskriftsstridige eller bekymringsverdige.</p>Informasjon ved tilsynsbesøk<p>​Når DLE utfører kontroller av elektriske anlegg i boliger og lignende skal det gis informasjon til eier/bruker om årsaker til branner og ulykker med elektrisk årsak, bruk og vedlikehold av elektrisk utstyr og anlegg, samt generelle råd om elsikkerhet. </p>Undervisning- og informasjonstilbud<p>​DLE skal årlig gi tilbud om minst to timer undervisning til mellomtrinnet og ungdomstrinnet ved alle skoler i sitt område. Fremmedspråklige skal også tilbys informasjon om elektrisitet og faremomenter ved brann- og berøringsfare.<br>Det skal i tillegg gis tilbud om tilpasset elsikkerhetsinformasjon til hjemmetjenesten og andre lag og foreninger som ønsker informasjon. Dette kan være alt fra frivillige organisasjoner til borettslag. </p>Brannvernuka<p>​I samarbeid med brannvesenet skal DLE skal delta aktivt under Brannvernuka. </p><ul><li>Brannvernuka er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og If Skadeforsikring.</li><li>Brannvernuka markeres hver høst. </li><li>Siden 2002 har små og store blitt invitert til åpen dag på over 300 brannstasjoner over hele landet.</li><li>Det er ikke tilfeldig at Brannvernuka arrangeres om høsten. Da går vi inn i den årstiden der antall boligbranner vanligvis øker kraftig. Folk trenger en påminnelse om brannsikkerhet før vi skrur på varme og belysning, tenner levende lys og fyrer i ovnen. </li><li>Med Brannvernuka ønsker vi å inspirere til økt hyppighet av, og bedre kvalitet på, brannøvelser på arbeidsplassen, i barnehagen, skolen, institusjoner og ute i de tusen hjem.</li></ul><p><a href="http://www.brannvernuka.no/" target="_blank">Les mer om brannvernuka</a></p>Aksjon boligbrann<p>​DLE skal delta aktivt under Aksjon boligbrann i desember. </p><ul><li>Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norsk brannvernforening og Gjensidige. </li><li>Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en landsomfattende boligkontroll i de påfølgende dagene. </li><li>Målet for Aksjon boligbrann er å sette et massivt søkelys på brannsikkerhet i private hjem.</li><li>Det er ikke tilfeldig at dette skjer i desember som normalt er årets verste brannmåned. Da ser vi ofte en økning i antall boligbranner. </li><li>Aksjon boligbrann tilrettelegges fra sentralt hold av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige. </li><li>Kommunale brann-/feiervesen, DLE og Gjensidiges distriktskontorer står for de lokale arrangementene over hele landet.</li></ul><p><a href="http://www.aksjonboligbrann.no/" target="_blank">Les mer om aksjon boligbrann</a></p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

 

 

https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-pa-mange-sprak/32 språk_blank0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/bedrift/fremmedspråklige_self0

 

 

 

 

/startsiden/Jonas%20sovner%20nå%20forutenJonas sover uten_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Utrygge%20produkterUtrygge produkter_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontrollMarkedskontroll_self0
/bedrift/p%C3%A5-jobb-i-andres-hjemHjemmetjenesten_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo