Brannstatistikkhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/brannstatistikk/BrannstatistikkBrannstatistikkKunnskap om brannårsaker er vesentlig for å kunne forebygge brann. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører derfor brannstatistikk basert på innrapportering fra brannvesen og politi.<p>25 personer omkom i brann i 2017, viser tall fra DSB. Det er det laveste antallet siden registrering av omkomne startet i 1979. I snitt har det hvert år omkommet 64 personer i brann siden 1979. De laveste tallene som er registrert tidligere år er 35 omkomne i 2015 og 41 omkomne i 2012.</p><p>Det er eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere som er spesielt utsatt for brann. Tall fra DSB viser at 75 prosent av dem som omkommer i brann tilhører disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene. </p><p>Av de 25 som har omkommet i brann i 2017, er 14 menn og 11 kvinner. April var den måneden da flest omkom. Da døde det fem personer, mens ingen omkom i mai. Mens det omkom åtte personer i desember 2016, døde tre personer i desember 2017. Sju personer har omkommet på lørdager. Det er dermed den ukedagen hvor flest har omkommet. De fleste som dør i brann omkommer i egen bolig.</p><p>Generelt sett viser statistikken at halvparten av alle bygningsbranner er knyttet til bruk av elektrisk strøm, herunder teknisk feil og feil bruk av elektrisk utstyr. </p><p>Du kan lese mer om statistikken og laste ned statistiske data fra DSB sin nettside. <a href="https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/branner/" target="_blank">Gå til DSB sin brannstatistikk >></a></p>Fylkesoversikt over boligbranner<p>​Perioden 1.mai 2016-30. april 2017</p><p>Tabellen viser antall boligbranner per 100 000 innbyggere. Antall branner i parentes.</p><ol><li>​Oslo: 96,59 (644)</li><li>Finnmark: 91,93 (70)</li><li>Sør-Trøndelag: 74,68 (237)</li><li>Vestfold: 70,84 (175)</li><li>Oppland: 64,39 (122)</li><li>Buskerud: 64,35 (180)</li><li>Aust-Agder: 64,28 (75)</li><li>Vest-Agder: 63,00 (116)</li><li>Nordland: 58,06 (141)</li><li>Nord-Trøndelag: 56,84 (78)</li><li>Møre og Romsdal: 55,21 (147)</li><li>Troms: 54,94 (91)</li><li>Hordaland: 54,04 (281)</li><li>Østfold: 53,26 (156)</li><li>Hedmark: 53,01 (104)</li><li>Telemark: 50,20 (87)</li><li>Sogn og Fjordane: 48,07 (53)</li><li>Akershus: 45,67 (276)</li><li>Rogaland: 41,31 (195)</li></ol><p> </p>Brann- og redningsvesenet rykket ut til 8 851 branner i 2016.<ul><li>​Brann i bygning: 35 prosent</li><li>Brann i skorstein: 13 prosent</li><li>Brann i kjøretøy: 13 prosent</li><li>Brann i søppelkasse/-container: 8 prosent</li><li>Brann i båt/skip: 1 prosent</li><li>Andre branner: 16 prosent.</li></ul><p>Det er ingen tvil om i hvilket rom branner oftest starter. I 2016 startet hele 57 prosent av alle boligbranner på kjøkkenet. Stua er det nest mest brannfarlige rommet med 10 prosent. I blokkleiligheter startet ca. 75 prosent av alle branner på kjøkkenet.</p>74 branner i fritidsbåter i 2017<p>​2017 var et av de aller verste når det gjelder brann i fritidsbåter. Det viser ferske tall fra Redningsselskapet, som etterlyser bedre kontroller. De siste ti årene har drøyt 600 fritidsbåter begynt å brenne i Norge. Årsaken er ofte overbelastning i det elektriske anlegget. Tall fra Finans Norge viser at båtskader koster forsikringsselskap rundt 450 millioner kroner hvert år. </p><p><strong>Antall branner i fritidsbåter (2007-2017)</strong> </p><ul><li><span>2007: 53</span></li><li><span>2008: 52</span></li><li><span>2009: 49</span></li><li><span>2010: 55</span></li><li><span>2011: 61</span></li><li><span>2012: 45</span></li><li><span>2013: 61</span></li><li><span>2014: 79</span></li><li><span>2015: 52</span></li><li><span>2016: 41</span></li><li><span>2017: 74</span></li></ul><p><span></span> </p>Hva startet brannen i 2017?<ol><li>​Mat på eller utenfor komfyr: 1 582</li><li>Ukjent: 536</li><li>Elektrisk utstyr: 459</li><li>Møbler eller tekstiler: 221</li><li>Annet startobjekt: 170</li><li>Vegg, gulv eller tak: 170</li><li>Annet utstyr: 78</li><li>Skorstein eller ildsted: 57</li><li>Avfallsbeholder, container eller resirkulasjonsstasjon: 46</li><li>Vegetasjon: 16</li><li>Kjøretøy: 13</li></ol><p>Kilde: DSB</p>Komfyrbranner fordelt på fylke i 2017<p>Brannvesenet rykket ut til 3 344 boligbranner i 2017. Hele 1 516 av disse var branner eller branntilløp på komfyren (45,33%).</p><ol><li>​Oslo: 405</li><li>Hordaland: 162</li><li>Trøndelag: 159</li><li>Akershus: 146</li><li>Rogaland: 100</li><li>Vestfold: 93</li><li>Buskerud: 68</li><li>Møre og Romsdal: 64</li><li>Østfold: 57</li><li>Hedmark: 48</li><li>Nordland: 44</li><li>Oppland: 41</li><li>Vest-Agder: 40</li><li>Troms: 29</li><li>Telemark: 25</li><li>Sogn og Fjordane: 22</li><li>Finnmark: 16</li><li>Aust-Agder: 16</li></ol><p><strong>Kommuner med flest komfyrbranner i 2017:</strong></p><ol><li>Oslo: 405</li><li>Bergen: 125</li><li>Trondheim: 118</li><li>Stavanger: 41</li><li>Bærum: 34</li><li>Sandefjord: 31</li><li>Drammen: 28</li><li>Kristiansand: 28</li><li>Ålesund: 27</li><li>Tønsberg: 23</li></ol><p>Kilde: DSB</p><p> </p><p> </p>

 

 

 

 

Økning i boligbranner i 2017http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/annet/aktuelt/Økning i boligbranner i 2017Økning i boligbranner i 2017http://bodøposten.no/okning-i-boligbranner-i-2017/17. januar 2018 (bodøposten.no): Det er en urovekkende økning i boligbranner i Norge. Tall fra alarmselskapet Verisure viser en økning i boligbranner på 12 prosent fra 2016 til 2017.2018-01-17T08:39:01Z


logo.gif

 

 

 

 

Det brenner på komfyrenhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Det brenner på komfyrenDet brenner på komfyren
Samsvarserklæring og dokumentasjonhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon/Samsvarserklæring og dokumentasjonSamsvarserklæring og dokumentasjon
Nattmatapphttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/NattmatappNattmatapp
Brannetterforskninghttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/brannetterforskning/BrannetterforskningBrannetterforskning
Er du bekymret for elsikkerheten?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?

 

 

/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0

 

 

 

 

/privat/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0
/privat/se-ogs%c3%a5/Varmeovner%20og%20varmetepperOppvarming_self0
/startsiden/Jonas%20sovner%20nå%20forutenJonas sover uten_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo