Varmeovner og varmetepperhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Varmeovner og varmetepperVarmeovner og varmetepperVarmeovner, og lignede utstyr som er beregnet til oppvarming, ligger høyt i statistikken over utstyr som forårsaker branner. De fleste av brannene skyldes tildekking av varmeovn.<p>​Det kan være en utfordring å finne gode løsninger for oppvarming, spesielt i små rom. Varmeovner vil ha best effekt når de monteres under et vindu. Dette kommer ofte i konflikt med møblering og gardiner. Kanskje passer det best å plassere sofaen foran vinduet også? Det er fort gjort at avstanden mellom varmeovnen og brennbart materiale blir for liten!</p><ul><li>Se at etter avstandene til brennbart materiale rundt varmeovnen ikke er for liten. Det må ikke komme for nære! Dette gjelder bl.a. klær, gardiner, møbler etc. </li><li>Dekk aldri til en varmeovn og bruk aldri elektriske ovner til å tørke tøy på.</li><li>Vær spesielt varsomme når det gjelder flyttbare ovner, stråleovner og vifteovner. </li><li>Bruk fastmonterte varmekilder til hovedoppvarming i alle bygninger. Ikke baser deg på bruk av flyttbare ovner.</li><li>Følg monteringsanvisningen og sikkerhetsinformasjonen fra produsenten for å ivareta sikkerheten. </li><li>Ikke bruk skjøteledning til varmeovner, men plugg dem rett i en stikkontakt.</li></ul>Flyttbare varmeovner<p>Flyttbare varmeovner kan i utgangspunktet være beregnet på kontinuerlig drift. Erfaringer viser imidlertid at det stadig forekommer uheldige hendelser med slike ovner. Vi anbefaler derfor at flyttbare ovner kun brukes under tilsyn. </p><p><strong style="text-decoration:underline;">Vær spesielt oppmerksom på dette:</strong></p><ul><li>Flyttbare varmekilder bør kun brukes som tilleggsoppvarming. </li><li>Bruk bør kun skje når folk er til stede, og ovnene bør derfor slås av om natta. </li><li>Bør ikke brukes i rom hvor barn og dyr oppholder seg. </li><li>Ikke dra ovnen etter ledningen. </li><li>Hold i støpslet og ikke strømkabelen når støpselet trekkes ut fra stikkontakten.</li><li>Ikke utsett ovnen for fuktighet eller korrosjon under lagring. </li><li>Pass på at ovnen ikke velter ved lagring og bruk eller skades under flytting. </li><li>Ikke koble strøm til flyttbare oljefylte ovner hvor oljen har lekket ut. </li><li>Ovnene kan deponeres i container hos en elektroforhandler eller på et avfallsanlegg. </li><li>Vifteovner har stor luftgjennomstrømning når de er i bruk. Det er viktig å påse at det er fri tilgang for luftstrømmen og god avstand til brennbart materiale foran ovnen. </li><li>Ovnen skal kobles til en stikkontakt i det rommet den skal stå i. </li></ul>Varmeputer & varmetepper<p>Tradisjonelt har også varmeputer og varmetepper vært årsak til mange branner. Varmetepper består av varmetråder som skal spre varmen jevnt utover teppet. Hvis sømmene som holder disse trådene på plass blir ødelagte, kan trådene komme i kontakt med hverandre. Dette kan medføre at temperaturen i et område blir såpas høy at overoppheting og brann oppstår. <strong style="text-decoration:underline;">Ta derfor følgende forholdsregler:</strong></p><ul><li>Kontroller at varmeteppe er CE-merket (sikkerhetsgaranti fra produsenten).</li><li>Følg bruksanvisningen nøye.</li><li>Varmeteppet må aldri brettes, men brukes flatt og utstrakt.</li><li>Unngå at varmeteppet beveger seg eller krøller seg i senga.</li><li>Ikke forsøk å reparere et defekt varmeteppe selv, men overlat dette til fagfolk eller kjøp et nytt.</li></ul>


logo.gif

 

 

 

 

Elsikkerhet på soverommethttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/pusse-opp/soverom/Elsikkerhet på soverommetElsikkerhet på soverommet
Vanlige spørsmålhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/faq-i-hjemmet/Vanlige spørsmålVanlige spørsmål
Hvis det brenner, hva gjør jeg?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Hvis det brenner, hva gjør jeg?Hvis det brenner, hva gjør jeg?
Nattmatapphttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/NattmatappNattmatapp

 

 

/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0
/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkterEl.artikler_self0
/privat/se-ogs%c3%a5/Varmeovner%20og%20varmetepperOppvarming_self0
/annet/aktuelt/Har%20du%20denne%20tørketrommelen?Siemens advarer_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Lyse Elnett AS
Postboks 8124
4069 Stavanger