Downlightshttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/DownlightsDownlightsDownlights har lenge vært populære i norske hjem. Dessverre utgjør disse en stor risiko for brann dersom de monteres feil, noe det finnes mange eksempler på. <p>Bruken av downlights i norske hjem begynte for alvor på slutten av 90-tallet og har siden blitt stadig mer utbredt. Erfaringer viser at de første installasjonene med downlights ofte har svakheter med tanke på hvordan de ble montert og hva slags materiell som ble brukt. </p><p>Vi kan også anta at en del av disse installasjonene gjennom tidene har blitt montert av ufaglærte. I den første perioden var det mest vanlig med 12V downlights, og mange var nok av den oppfatning at disse ikke utgjorde noen fare grunnet den lave spenningen. Slik er det imidlertid ikke, da 12V downlights også kan utgjøre en brannfare hvis de monteres feil. </p><p>Etter hvert har man fått etablert en tryggere praksis for installering av downlights, gjennom bruk av utstyr og materiell som bedre ivaretar sikkerheten, og gjennom kunnskap om hvor viktig det er med riktig montering. For at installasjonen skal bli trygg, er det imidlertid fortsatt viktig at det benyttes fagfolk til dette arbeidet.</p><p style="text-decoration:underline;"><strong>Hva gjør jeg hvis jeg har gamle downlights i hjemmet?</strong></p><ul><li>Ta gjerne ned noen lamper fra taket og se etter brente/stive ledninger. Kontroller at det er godt med lufting rundt lampene, og se etter tegn til varmgang. </li></ul><ul><li>Finner du noen åpenbare feil, eller er usikker på om dine downlights er trygge, må du kontakte en elektriker for en nærmere kontroll og få råd om hvilke tiltak som kan utføres for å redusere risikoen. </li></ul><ul><li>Et alternativ kan f.eks. være å endre anlegget slik at det kan benyttes LED-belysning som er mer energieffektive og utvikler mindre varme. Dette reduserer faren for varmgang, men dette forutsetter fortsatt at det benyttes fagfolk til montering. Feilmontert LED-belysning kan også utgjøre en fare.</li></ul><p style="text-decoration:underline;"><strong>Hva bør jeg være klar over med hensyn til downlights?</strong></p><ul><li>Det er viktig at du bruker riktig lyskilde til dine downlight. Det skal ikke benyttes sterkere lyskilder enn det som er angitt på lampen, men benytt gjerne lyskilder med så lav effekt som mulig.</li></ul><ul><li>Det er viktig å være klar over at noen lyskilder kaster store deler av varmen innover i lampa, mens andre lyskilder kaster varmen ut i rommet. Benytt fortrinnsvis de som kaster varmen framover/ned for å unngå sterk varme oppe i taket. </li></ul><ul><li>Minimumsavstanden mot brennbart materiale må overholdes. Downlights skal i de fleste tilfeller ha minimum 30 - 50 cm fri avstand i stråleretningen. </li></ul><ul><li>Tidligere ble downlights hovedsakelig montert med halogenlyskilder. Denne type lyskilder er nå på vei ut av markedet og LED-lyskilder vil overta. Det er imidlertid ingen selvfølge at du uten videre kan bruke LED i downlights hvor det tidligere ble brukt halogen. Dersom du er i tvil, må du søke råd hos fagfolk.</li></ul><ul><li>Følg alltid anvisningene i brukerveiledningen og på merkingen.</li></ul><p>Se bildene nedenunder. Dette er feilmonterte downlights hvor det har gått varmgang. Slike vil du ikke ha verken i ditt hjem eller andres. </p><p><img class="ms-rtePosition-5" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Downlight-feilmontert.jpg?RenditionID=4" alt="" style="margin:5px;" /><img class="ms-rtePosition-5" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Downlight-feilmontert3.jpg?RenditionID=4" alt="" style="margin:5px;" /><img class="ms-rtePosition-5" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Downlight-varmegang3.JPG?RenditionID=4" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><br> </p>


logo.gif

 

 

 

 

Elsikkerhet på soverommethttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/pusse-opp/soverom/Elsikkerhet på soverommetElsikkerhet på soverommet
Vanlige spørsmålhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/faq-i-hjemmet/Vanlige spørsmålVanlige spørsmål
Hvis det brenner, hva gjør jeg?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Hvis det brenner, hva gjør jeg?Hvis det brenner, hva gjør jeg?
Nattmatapphttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/NattmatappNattmatapp

 

 

/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0
/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkterEl.artikler_self0
/privat/se-ogs%c3%a5/Varmeovner%20og%20varmetepperOppvarming_self0
/annet/aktuelt/Har%20du%20denne%20tørketrommelen?Siemens advarer_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Lyse Elnett AS
Postboks 8124
4069 Stavanger