Brannfarlige varmtvannsberederehttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Brannfarlige varmtvannsberedereBrannfarlige varmtvannsberedereKanskje begynner det å brenne i varmtvannsberederen hjemme hos deg?<p>​Varmtvannsberedere er involvert i stadig flere branner og branntilløp. Etter at OSO Hotwater AS oppdaget feil i sine beredere, har det vært spesielt mange tilfeller. Det er en risiko for overoppheting i den elektriske tilkoblingen på tusenvis av OSO sine varmtvannsberedere produsert i perioden 2009 til 2011.</p><p>Det viser seg at varmegang oppstår som følge av svakheter i en apparatkontakt der hvor strømledningen er tilkoblet varmtvannsberederen. Dette har allerede ført til flere branner, og det er derfor svært viktig at alle huseiere som har fått installert OSO varmtvannsberedere som er produsert i denne perioden kontrollerer om dette gjelder sin bereder. Dette gjøres ved å kontrollere produktnr. og produksjonsnr. under det avtakbare grå lokket på toppen av varmtvannsberederen. </p><p> </p><p><strong>Oversikt over produktnumre</strong></p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Annet/bruk-oso-register.jpg" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p>Finner du din bereder på listen, kan du sende produktnummer, produksjonsnummer, navn, adresse og telefonnummer på e-post til <a href="mailto:ledning@oso.no">ledning@oso.no</a> </p><p>Alle som har slike beredere kan kontakte OSO Hotwater AS og vil da få tilsendt en ny elektrisk tilkobling. Utskifting av den aktuelle komponenten kan utføres av huseier. Det er utarbeidet en detaljert montasjeanvisning og en instruksjonsfilm som viser hvordan dette skal gjøres. Denne løsningen er akseptert at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De som ikke føler seg komfortable med å gjøre denne utbyttingen selv, kan gi beskjed om dette til OSO Hotwater AS som da vil sende ut kvalifisert personell til å utføre jobben.</p><p><strong>Les om saken i media:</strong><br><a href="https://www.nrk.no/troms/advarer-mot-varmtvannsberedere-etter-dodsbrann-1.12945234" target="_blank">Advarer mot varmtvannsberedere etter dødsbrann – nrk.no >></a><br><a href="https://www.nrk.no/hordaland/varmtvannstanken-tok-fyr-timer-etter-at-de-sa-advarsel-pa-tv-1.12952341" target="_blank">Varmtvannstanken tok fyr timer etter at de så advarsel på TV – nrk.no >></a><br><a href="https://www.nrk.no/buskerud/varmtvannsberederen-tok-fyr-1.10909549" target="_blank">Varmtvannsberederen tok fyr grunnet produksjonsfeil – nrk.no >></a></p><p><strong>Andre varmtvannsberedere kan også være farlige</strong><br>Det er dessverre ikke bare de aktuelle berederne fra OSO som kan ha farlige feil. Hver uke avdekker Det lokale eltilsyn (DLE) gjennom sine kontroller flere tilfeller av varmgang på støpsler og ledninger til varmtvannsberedere. Dette gjelder både gamle og nyere beredere, fra ulke produsenter. </p><p>Årsaken er i hovedsak at varmtvannsberederne trekker mye strøm gjennom store deler av dagen. Dette fører til stor belastning på både ledninger, stikkontakter, støpsler og koblingspunkter. Over tid kan dette føre til varmgang på utstyret.</p><p>Derfor bør alle, uansett type varmtvannsbereder, kontrollere følgende:<br>Sjekk at det ikke er brune merker rundt pinnene på støpselet og rundt hullene i stikkontaktene. Det er tegn på brannfare, og tilstanden kan svært raskt utvikle seg til et branntilløp.<br>Ta en titt bak dekselet på varmtvannsberederen og sjekk at ledningene ikke er brente eller misfargede. NB! Før du tar av dekslet, må du sørge for at varmtvannsberederen er strømløs.<br> <br><em>Eksempel på varmgang på stikkontakt og støpsel til varmtvannsbereder:</em><br> <img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Vvb-varme4.png" alt="" style="margin:5px;width:344px;" /><br> <br><em>Eksempel på varmgang på ledning ved tilkobling inni varmtvannsberederen:</em></p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Vvb-varme3.jpg" alt="" style="margin:5px;width:335px;" /><br>Dersom du finner noe urovekkende, må du ta kontakt med en elektriker og/eller produsenten av varmtvannsberederen, for å få råd om hva du skal foreta deg.</p><p>Vårt tips for å sikre deg mot varmgang på stikkontakt og støpsel, er å få en elektriker til å sørge for at berederen blir fast tilkoblet det elektriske anlegget med en bryter i stedet for at berederen er koblet til gjennom stikkontakt og støpsel. Det reduserer risikoen for dårlig kontakt og varmgang. I de aller fleste nyere boliger vil varmtvannsberederen ha en slik fast tilkobling.</p>


logo.gif

 

 

 

 

Elsikkerhet på soverommethttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/pusse-opp/soverom/Elsikkerhet på soverommetElsikkerhet på soverommet
Hvis det brenner, hva gjør jeg?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Hvis det brenner, hva gjør jeg?Hvis det brenner, hva gjør jeg?
Vanlige spørsmålhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/faq-i-hjemmet/Vanlige spørsmålVanlige spørsmål
Nattmatapphttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/NattmatappNattmatapp

 

 

/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0
/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkterEl.artikler_self0
/privat/se-ogs%c3%a5/Varmeovner%20og%20varmetepperOppvarming_self0
/annet/aktuelt/Har%20du%20denne%20tørketrommelen?Siemens advarer_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Lyse Elnett AS
Postboks 8124
4069 Stavanger