Elsikkerhet utendørshttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/pusse-opp/ute/Elsikkerhet utendørsElsikkerhet utendørsDu har kanskje ikke tenkt så mye på det, men man bruker ikke bare elektrisitet inne. Man bruker det også i hagen, på terrassen og på gårdsplassen. Da er det noen forhåndsregler man må ta!<p>​Kanskje har du et drivhus, terrassevarmer, boblebad eller belysning utendørs, og uansett om det er inne eller ute: Hold det elsikkert!</p><p>Ikke bruk skjøteledninger ute. Skjøteledninger er beregnet for provisorisk og midlertidig bruk innendørs. </p><p>Skjøteledninger er kanskje en lettvint løsning, men det anbefales absolutt ikke til store variable laster som for eksempel terrassevarmere, billadere, boblebad, drivhus og lignende. </p><p>Vanlige skjøteledninger er ikke lagd for utendørs bruk fordi de trekker vann, det er større fare for slitasje og varmgang, og ved bruk over lengre perioder kan de tørke ut og sprekke opp. I beste fall blir de «bare» ødelagte, i verste fall kan de føre til brann.</p><p>Er det absolutt nødvendig med skjøteledning utendørs for en kort periode, må denne kobles til en jordet stikkontakt.</p><p>Ved rehabilitering eller oppføring av nytt hus, henvises det til bolignormer NEK400-2014, 823 for hva som anbefales av stikkontakter. </p><p>Det anbefales å få etablert nok stikkontakter for dagens bruk, og for framtiden. Uansett om det er behov for det der og da, eller ikke. Her bør man tenke framover: om noen år setter dere kanskje opp et drivhus, eller går til innkjøp av både boblebad og terrassevarmer. </p><p>Det anbefales å ta kontakt med fagfolk før noen av disse produktene kjøpes inn. </p><p>På den måten kan en profesjonell, autorisert elektrikker vurdere om det elektriske anlegget må forsterkes eller om det må legges opp egne kurser til de nye produktene. Siden et boblebad eller en terrassevarmer bruker mye strøm, er kanskje ikke det elektriske anlegget tilpasset denne bruken.</p><p><br><strong style="text-decoration:underline;">Dette må du tenke på:</strong></p><ul><li>Boblebadet må plasseres slik at det er tilgang til motorrommet for inspeksjon, fremtidig service osv. </li><ul><li>Hvis du skal felle ned badet i terrassen, bør du sørge for tilgang enten fra undersiden eller i form av en luke/lem som gir tilgang til hele kabinettsiden og en bredde slik at du som kunde eller tekniker kan få tilgang. </li></ul><li>Boblebadet må normalt tilkobles en egen kurs med jordfeilbryter. </li><ul><li>Dette må naturligvis utføres av en elektriker.</li></ul></ul><p>Det er et hav å velge i når det gjelder utendørsbelysning. Riktig utendørsbelysning øker trivselen. Den skaper en god stemning, og en pen utsikt fra huset, i tillegg til at den har en betryggende og preventiv effekt.<strong> Når du skal velge elektriske produkter for utendørs bruk må du huske at det er mye fuktighet og dermed må du også velge en høyere IP-klassifisering</strong> enn det du benytter i f.eks. stua.  </p><p><strong>En IP-klassifisering beskriver hvilken beskyttelsesgrad lysarmaturet har</strong>; altså hvor mye vann og støv som kan trenge inn. <br><strong style="text-decoration:underline;">En IP-klassifisering består av to tall:</strong></p><ol><li>Det første tallet beskriver beskyttelse mot inntrengning av objekter som f.eks. støv. </li><li>Det andre tallet beskriver beskyttelse mot vann. </li></ol><ul><li>Jo høyere IP-klassifisering jo tettere er produktet. </li><li>Det er fagfolk som best vet hvilken IP-klassifisering du bør velge på de ulike områdene utendørs.</li><li><strong>Rådfør deg derfor med elektrikeren før du kjøper inn utelamper. Du må uansett ha elektriker til monteringen.</strong></li></ul><p><br><a href="/privat/se-også/Skjøteledninger">Mer om bruk av skjøteledninger >></a><br><a href="/privat/finn-fagfolk">Finn fagfolk >></a><br><a href="/privat/verdt-å-vite/elbil">Sikker lading av elbil >></a></p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Samsvarserklæring og dokumentasjonhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon/Samsvarserklæring og dokumentasjonSamsvarserklæring og dokumentasjon
Er du bekymret for elsikkerheten?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?

 

 

 

 

 

 

/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/pusse-opp/badBadet_self0
/privat/pusse-opp/stueStuen_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo