Når du er på visninghttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/kjøpe-hus/på-visningen/Når du er på visningNår du er på visningBoligkjøp er en viktig beslutning. Vi gir deg noen tips og råd om hva du bør se etter når det kommer til det elektriske i huset når du er på visning.<p>​​​​​​​​Det er huseier som har ansvaret for det elektriske anlegget med tilkoblet utstyr og bruken av dette. Visningen er din mulighet til å gjøre deg bedre kjent med det som kanskje blir ditt neste hjem. Hvis du stiller godt forberedt og gjør noen viktige undersøkelser, har du mye å vinne på det. </p><ul dir="ltr"><ul><li><p><em><strong>Hvis selger opplyser at det elektriske anlegget er oppgradert, så skal han kunne fremlegge samsvarserklæring og dokumentasjon på dette. Be om å få se disse! Det gir deg trygghet om at arbeidet er utført i samsvar med forskriftens krav. Utførende installasjonsvirksomhet (elektriker) skal oppbevarer kopi av samsvarserklæringen i minst fem år. Boligeier skal oppbevare dette i hele anleggets levetid. Se flere gode tips til visningen!</strong></em></p></li><li><p><em><strong>Vi anbefaler at det gjennomføres en faglig elkontroll ved alle eiendomsoverdragelser. Spør selger/eiendomsmegler om det er gjennomført kontroll, og be om dokumentasjon på dette.</strong></em></p></li></ul></ul><p><a href="/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon">Se hva samsvarserklæring er og pliktene knyttet til det>></a></p><p><strong>Mange eldre anlegg er dessverre ikke tilpasset dagens strømbehov og -bruksmønster. </strong>Det er ikke noen bestemt levealder for et elektrisk anlegg. Det er bruksmønsteret, og hvordan det elektriske anlegget er tilpasset dette, som avgjør om det er modent for utskifting. Dagens hjem har flere elektriske produkter og et vesentlig høyere strømforbruk enn tidligere. Tenk på dette når du er på visning. <strong>Du kan ha et annet behov og bruksmønster enn de som selger.</strong></p><a href="/annet/aktuelt/Kjøpet%20av%20drømmeboligen%20ble%20et%20mareritt"><p>Les om kjøpet av drømmeboligen som ble et mareritt>></p></a><p> </p>Hva skal jeg se etter?<p style="text-decoration:underline;"><strong>Se etter stikkontakter i rommene</strong>. </p><ul><li>Er det nok kontakter for ditt behov? </li><li>Har nåværende eier mange skjøteledninger i bruk? </li><li>Kan det hende at du må ta høyde for å montere flere stikkontakter? </li><li>Se etter brunsvidde kontakter eller løse ledninger.</li></ul><p><strong style="text-decoration:underline;">Be om å få en kikk i </strong><strong style="text-decoration:underline;">sikringsskapet!</strong> </p><ul><li>Finnes det automatsikringer og jordfeilbrytere? <br>Det er i så fall en fordel! Hvis skapet har skrusikringer, bør du ta høyde for at det kan være nødvendig med en oppgradering. </li><li>Ønsker du å tilføre flere elektriske produkter enn nåværende eier har?</li><li>Skal du bruke oppvaskmaskin, tørketrommel eller varmekabler i badegulvet? <br>Da bør du vurdere å oppgradere anlegget og skifte sikringsskapet i samme slengen.</li></ul><p><strong style="text-decoration:underline;">Hvordan er oppvarmingen og belysningen i huset?</strong><span style="text-decoration:underline;"> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;"></span>I mange eldre boliger er oppvarmingen basert på vedfyring eller oljefyring og belysningen sparsommelig. Det vil ofte tilsi at anlegget ikke er dimensjonert for økt strømforbruk hvis du endrer til elektrisk oppvarming og kraftigere belysning. Tenk også på at downlights har forårsaket en del boligbranner i Norge. Nye regler krever en plastkasse rundt lampene for å unngå at varmen setter fyr på kledningen. <a href="/privat/se-også/Downlights">Les mer om downlights.</a></p><p><strong style="text-decoration:underline;">Gamle kabler</strong><span style="text-decoration:underline;"> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;"></span>Hvis du vurderer å kjøpe et svært gammelt hus med tilsvarende gammelt anlegg, kan det finnes tøyisoliserte kabler og ledninger, eller kabler, med metallisk ytterkappe (kulokabel). Disse ble benyttet før 1960-tallet og på grunn av alderen har de ofte tørr og sprø isolasjon. Det er flere faktorer ved disse kablene som gir økt risiko for overbelastning og varmegang. <strong>Vårt råd er å oppgradere slike anlegg.</strong> De er utgått på dato! </p><p><strong style="text-decoration:underline;">Dokumentasjon</strong></p><ul><li><strong>Be om tilstandsrapport! </strong>Det er ett av boligens viktigste dokumenter. Der finner du en utfyllende beskrivelse av boligens tekniske tilstand, hva slags vedlikehold som har blitt utført og hva som venter. </li><li><strong>Sjekk om anlegget har hatt elkontroll/tilsyn og om evt. alle pålegg er fulgt.</strong> Les mer om <a href="/privat/elkontroll-i-hjemmet/Elkontroll%20i%20hjemmet">elkontroll i hjemmet</a>.</li></ul>Ufaglærte arbeider?<p><strong>Ta med deg noen med kunnskap om elektroinstallasjoner på visning</strong> hvis du har mulighet. Det kan være vanskelig å oppdage om tidligere eier(e) selv har utført arbeider på det elekrtiske anlegget eller benyttet seg av ufaglært arbeidskraft, men en trent øye kan oppdage typiske kjennetegn som kan gi grunnlag for mistanke om ufaglært arbeid.​</p><p><strong>Hvis du ikke har mulighet til å ta med deg noen, bør du være oppmerksom på dette selv: </strong></p><ul><li>Er kablene slurvete lagt opp? </li><li>Er kablene avisolert utenfor stikkontaktene? </li><li>Er lysbryteren montert opp/ned? </li></ul><p>Det er ikke alltid slike forhold utgjør noen risiko, men det kan vitne om at det ikke er benyttet fagfolk til arbeidene. Det i seg selv er urovekkende med tanke på eventuelle feil/mangler som ikke er synlige.<strong> Se derfor etter kreative løsninger og spør deg selv: ville en fagmann gjort det slik? </strong></p><p>Større oppussingsprosjekter i boliger de siste årene har trolig berørt det elektriske anlegget.<strong> Hvis du ser at boligen er pusset opp, eller du får dette opplyst, bør du spørre om hvordan dette har berørt det elektriske elanlegget</strong><strong>. Be om å få overlevert samsvarserlæring og dokumentasjon fra den installasjonsvirksomheten som har utført arbeidet. </strong>Ikke slå deg til ro med unnskyldninger om at papirene er borte eller at selger ikke husker hvem som gjorde jobben. Innstallasjonsvirksomheter som utførte arbeidene skal også ha en kopi av samsvarserklæringen i minst fem år så det er fullt mulig å fremskaffe manglende dokumenter i løpet av denne tidsperioden. </p>

 

 

Sikkert hjem/privat/elsikkert-hjemSikkert hjem

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Brannstatistikkhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/brannstatistikk/BrannstatistikkBrannstatistikk
Samsvarserklæring og dokumentasjonhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon/Samsvarserklæring og dokumentasjonSamsvarserklæring og dokumentasjon
Er du bekymret for elsikkerheten?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?
Sikkert hjemhttp://forfatter.elsikkerhetsportalen.no/Lists/Tema/DispForm.aspx?ID=2Sikkert hjem

 

 

/privat/se-ogs%C3%A5/10%20elsikreTi elsikre råd_self0
/privat/kjøpe-hus/dokumenterDokumenter_self0

 

 

 

 

/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/se-også/DownlightsDownlights?_self0
/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Brannfellene_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo