Elanleggethttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/kjøpe-hus/elanlegget/ElanleggetElanleggetEt elektrisk anlegg består av ledninger, koblingsbokser, stikkontakter, sikringer, sikringsskap mm. Dette kalles "installasjonsmateriell" på fagspråket. Hvis det slurves med vedlikeholdet av dette, kan det føre til varmgang og brann.Om elanlegget<p><strong>Ditt elektriske anlegg er dimensjonert for strømforbruket som var den gangen det ble innstallert.</strong> <em>Dimensjoneringen </em>av et eldre elektrisk anlegg gjenspeiler derfor ikke dagens kraftige økning i strømforbruk. Alle de elektriske apparatene du har koblet til ditt elektriske anlegg krever mer strøm enn hva dette er bygget for i utgangspunktet, og du risikerer dermed varmgang, som er brannfarlig.   </p><p>Heller ikke ledninger, stikkontakter og sikringsskap mm. er evigvarende, men vil få redusert funksjon over tid. De kan også bli påvirket av oppussingsarbeid. Ledninger kan skades, bøyes der hvor isolasjonen er blitt sprø eller på en annen måte få redusert kvalitet uten at du er klar over det.</p><p><strong>Vær oppmerksom på varme ledninger, koblingsbokser og stikkontakter! </strong>En av hovedårsakene til brann er varmgang i koblinger (f.eks. støpsel til stikkontakt). Dårlig kontakt kan utvikles over tid og forårsake høy temperatur som kan antenne andre materialer i nærheten. </p><p><strong>Trekk ut og kontroller alle støpsler du normalt ikke trekker ut minst én gang i året!</strong> Tegn på varmgang i støpsler er misfarging, brunsvidde merker og deformert plast. </p>Jording<p>Alle elektriske installasjoner skal ha et jordingsanlegg for å beskytte mennesker og dyr mot farlige elektriske strømmer som kan oppstå ved feil på det elektriske anlegget eller på tilkoblet utstyr. Gå inn på "Jording" til høyre for å mer informasjon om jording og jordfeil. <strong>Husk også å teste jordfeilbryteren med jevne mellomrom!</strong></p>Sikringsskapet<p>​Sikringsskapet er selve hjertet i det elektriske anlegget ditt. All strømmen du bruker passerer sikringsskapet. Dette innebærer også at <strong>sikringsskapet utsettes for store belastninger som igjen øker risikoen for varmgang dersom det oppstår en feil</strong>. Du finner mer informasjon om sikringsskapet ved å klikke deg inn på Sikringsskapet til høyre. </p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Brannstatistikkhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/brannstatistikk/BrannstatistikkBrannstatistikk
Er du bekymret for elsikkerheten?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-boligerTilsyn med boliger_self0

 

 

 

 

/privat/se-også/Slik%20kan%20du%20teste%20jordfeilbryterenTest jordfeilbryter_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo