Dokumenterhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/kjøpe-hus/dokumenter/DokumenterDokumenterSørg for at du har satt deg nøye inn i prospekt, takster og eventuelle tilstandsrapporter. Kontroller også eventuelle egenerklæringsskjemaer fra selger.<p>Når du skal kjøpe hus er det viktig at du setter deg nøye inn i prospekt, tasker og tilstandsrapporten til boligen. Kontroller også eventuelle egenerklæringsskjemaer fra selger.</p><p>En av de vanligste årsakene til at mange boligsalg ender med konflikt, er at mange boliger kun selges med verditakst. Denne taksten sier lite om boligens tilstand i forhold til hva en tilstandsrapport ville gjort. Også takstrapporter inneholder ofte begrenset med informasjon om tilstanden til det elektriske anlegget.</p><p>Fra og med 1.januar 2015 gikk Eiendom Norge, Norges Takseringsforbund, NITO-takst og Norges Eiendomsmeglerforbund sammen om en ny standard om tilstandsrapport ved kjøp og salg av bolig. Norsk Standard har lagt grunnlaget for tilstandsrapporten ved boligen. Målet med dette er at kjøper og selger skal ha mest mulig informasjon og et godt beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av en bolig. Det nye kravet til tilstandsrapport vil gjøre et eierskifte vesentlig mer betryggende og sikkert for begge parter. </p><p>For deg som er på boligjakt er det interessant å vite noe om alder, tilstand og hva som er utført av arbeider på det elektriske anlegget i huset. For deg som kjøper leilighet/rekkehus tilknyttet et borettslag eller sameie vil det også være relevant å få informasjon om tilstanden til det elektriske anlegget i fellesarealer. </p><p>Vi anbefaler at det gjennomføres en faglig elkontroll ved alle eiendomsoverdragelser. Det gjør bolighandelen tryggere for både selger og kjøper. Spør derfor selger/megler om det er gjennomført kontroll, og be om dokumentasjon på dette.</p><p>Spør megler om det er innhentet informasjon fra Det lokale elstilsyn (DLE) og når det sist har blitt ført tilsyn dersom det ikke opplyses om dette. Undersøk om eventuelle påpekte feil og mangler har blitt utbedret.</p><p>Når en tilstandsrapport skal lages, er det viktig at boligeier har tatt vare på dokumentasjon av utførte arbeider. Skjulte anlegg og bygningsdeler med dokumentert fagmessig utførelse vil ikke bli påvist avvik dersom de er yngre enn fem år. For eksempel så vil et nyoppusset bad automatisk få påskrevet vesentlige avvik dersom man mangler nødvendig dokumentasjon. </p><p>Ettersom det nå stilles slike krav til tilstandsrapport, kan du som er på boligjakt føle deg mer sikker på standarden i boligen du kjøper.</p><p><a href="http://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2014/tilstandsrapport-blir-standard/" target="_blank">Du kan lese mer om tilstandsrapporten her!</a></p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Brannstatistikkhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/brannstatistikk/BrannstatistikkBrannstatistikk
Samsvarserklæring og dokumentasjonhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon/Samsvarserklæring og dokumentasjonSamsvarserklæring og dokumentasjon
Er du bekymret for elsikkerheten?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-boligerTilsyn med boliger_self0

 

 

 

 

/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjonSamsvarserklæring_self0
/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo