/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0

 

 

/privat/kjøpe-hus/dokumenterDokumenter_self0

logo.gif

 

 

/privat/kjøpe-hus/på-visningenPå visningen_self0

 

 

Kjøpe hushttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/kjøpe-hus/Kjøpe husKjøpe husTenk elsikkerhet på boligjakt! Feil og mangler på det elektriske anlegget fører ofte til konflikter, og pengene får raske bein å gå på!<p>​Det er noen viktige vurderinger du bør gjøre før du legger inn bud på nytt hus. Feil og mangler på det elektriske anlegget fører lett til konflikter med selger. Kostnadene med å utbedre anlegget kan bli betydelige, men samtidig for små til å utløse rett til kompensasjon til tross for at de samme feilene kan medføre fare for liv og eiendom.</p><ul><li>Les dokumentene nøye!</li><li>Spør megleren om sist utførte elkontroll av anlegget.</li><li>Kikk etter antall stikkontakter og bruk av skjøteledninger på visningen.</li><li>Se i sikringsskapet.</li><li>Hvilke(n) varmekilde(r) brukes til oppvarming?</li><li>Hvordan ser kabler og ledninger ut? </li><li>Ta gjerne med deg fagfolk på visning for å være sikker hvis du har mulighet.</li></ul><p> </p>

 

 

Pusse opp/privat/pusse-oppPusse opp
Hva kan jeg gjøre selv?/privat/verdt-å-vite/hva-kan-du-gjøre-selvHva kan jeg gjøre selv?
Sikkert hjem/privat/elsikkert-hjemSikkert hjem

 

 


 

 

 

 

/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0
/privat/se-også/Stikkontakter%20og%20støpslerStikkontakter & støpsler_self0

 

 

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/elsikkert-hjemElsikkerhet hjemme_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo