/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0

 

 

/privat/verdt-å-vite/hva-kan-du-gjøre-selvHva kan du gjøre selv?_self0

logo.gif

 

 

/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjonSamsvarserklæring_self0

 

 

Finn fagfolkhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/finn-fagfolk/Finn fagfolkFinn fagfolkAlt arbeid på elektriske anlegg skal utføres av en elvirksomhet som er registrert i myndighetenes sentrale register. <p>​Arbeid på et elektrisk anlegg skal ledes av en faglig ansvarlig (installatør) og utføres av en elektrofagarbeider (elektriker). Begge skal oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Disse virksomhetene er underlagt tilsyn fra Det lokale eltilsyn (DLE) for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre arbeidene på en trygg måte. <strong>Hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kan du søke opp fagfolk</strong>. Skriv inn navnet på virksomheten du har tenkt å engasjere for å sjekke om de er registrert. Du kan også taste inn kommunenavn. Da får du opp en liste med registrerte virksomheter i din kommune. </p><p><a href="https://innmelding.dsb.no/elvirksomhetsregisteret/privatsok?4" target="_blank">Gå til registeret og søk fagfolk.​</a></p><p>Det er dessverre enkelte virksomheter som opererer i markedet uten at de har ansatte med nødvendige kvalifikasjoner. Derfor unnlater de å registrere seg i DSBs register. Virksomheter som utfører denne typen arbeider, uten å være registrert, driver ulovlig virksomhet. Slike virksomheter fremstår som profesjonelle gjennom oppføringer i Brønnøysundregisteret, telefonkatalogen, flotte nettsider og ved at de tilbyr sine tjenester gjennom ellers anerkjente kanaler. <strong>Det kan derfor være vanskelig for forbrukeren å vite om virksomheten opererer lovlig.</strong> DLE jobber kontinuerlig for å avdekke og forhindre denne typen virksomhet.</p><p><strong>Det er eiere av det elektriske anlegget sin plikt å påse at en virksomhet som engasjeres for arbeid på det elektriske anlegget er registrert i DSBs register.</strong> </p><p><strong>Når du benytter registrerte virksomheter skal du alltid få en samsvarserklæring med tilhørende dokumentasjon som en garanti på at installasjonsarbeidene er forskriftsmessig utført.</strong> Disse dokumentene vil kunne bli etterspurt ved eiendomsoverdragelser, forsikringssaker og besøk fra DLE. <strong></strong></p><p>​</p><p> </p>

 

 

Lover og regler/privat/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifterLover og regler

 

 

Advarer mot useriøse elektrikerehttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/annet/aktuelt/Advarer mot useriøse elektrikereAdvarer mot useriøse elektrikerehttp://www.ostlendingen.no/nyheter/nord-%C3%B8sterdal/advarer-mot-useriose-elektrikere-1.8447448Det lokale eltilsyn i Nord-Østerdal advarer mot useriøse tilbydere av elektrikertjenester.2014-06-02T18:16:41Z


 

 

 

 

/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Brannfellene_self0
/privat/se-også/Stikkontakter%20og%20støpslerStikkontakter & støpsler_self0

 

 

 

 

/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0
/privat/se-også/Unngå%20brann%20i%20elektriske%20apparat8 gode råd_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo