Ditt elektriske anlegghttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/elsikkert-hjem/el-anlegg/Ditt elektriske anleggDitt elektriske anleggEt elektriske anlegg består av ledninger, koblingsbokser, stikkontakter, sikringer, sikringsskap mm. Dette kalles "installasjonsmateriell" på fagspråket. Hvis det slurves med vedlikeholdet av dette, kan det føre til varmgang som utgjør en brannfare.Generelt<p><strong>Ditt elektriske anlegg er dimensjonert for strømforbruket som var den gangen det ble innstallert.</strong> <em>Dimensjoneringen </em>av et eldre elektrisk anlegg gjenspeiler derfor ikke dagens kraftige økning i strømforbruk. Alle de elektriske apparatene du har koblet til ditt elektriske anlegg krever mer strøm enn hva dette er bygget for i utgangspunktet, og du risikerer dermed varmgang, som er brannfarlig.   </p><p>Heller ikke ledninger, stikkontakter og sikringsskap mm. er evigvarende, men vil få redusert funksjon over tid. De kan også bli påvirket av oppussingsarbeid. Ledninger kan skades, bøyes der hvor isolasjonen er blitt sprø eller på en annen måte få redusert kvalitet uten at du er klar over det.</p><p><strong>Vær oppmerksom på varme ledninger, koblingsbokser og stikkontakter! </strong>En av hovedårsakene til brann er varmgang i koblinger (f.eks. støpsel til stikkontakt). Dårlig kontakt kan utvikles over tid og forårsake høy temperatur som kan antenne andre materialer i nærheten. </p><p><strong>Trekk ut og kontroller alle støpsler du normalt ikke trekker ut minst én gang i året!</strong> Tegn på varmgang i støpsler er misfarging, brunsvidde merker og deformert plast. </p>Hva kan jeg gjøre selv?<p><strong>Veldig lite! </strong>Selv om du kan kjøpe installasjonsmateriell, som f.eks. varmekabler og stikkontakter, selv er det kun registrerte virksomheter som kan installere dette på det elektriske anlegget ditt. Å utføre slikt arbeid selv er veldig ulønnsomt. Ikke bare er det ulovlig, men det kan også koste deg dyrt i form av krav om utbedringer fra Det lokale eltilsyn (DLE), redusert verdi på boligen som følge av manglende dokumentasjon og i verste fall brann og ulykker som følge av feilmontering.</p><p><a href="/privat/verdt-å-vite/hva-kan-du-gjøre-selv">Les mer om hva du kan gjøre selv.</a></p>Finn fagfolk!<p><strong>Alt arbeid på elektriske anlegg skal utføres av en elvirksomhet som er registrert i myndighetenes sentrale register.</strong> ​Hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kan du søke opp fagfolk. Tast inn kommunenavn og/eller postnummer, så får du opp en liste å velge fra.</p><p><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc"><a href="/privat/finn-fagfolk">Finn fagfolk nå!</a></font></span></p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Brannstatistikkhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/brannstatistikk/BrannstatistikkBrannstatistikk
Elsikkerhet for eldrehttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/se-også/Elsikkerhet for eldreElsikkerhet for eldre
Samsvarserklæring og dokumentasjonhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon/Samsvarserklæring og dokumentasjonSamsvarserklæring og dokumentasjon
Sikringen løser seg ofte uthttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Sikringen løser seg ofte utSikringen løser seg ofte ut
Vanlige spørsmål elanlegghttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Vanlige spørsmål elanleggVanlige spørsmål elanlegg
Jordinghttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/JordingJording
Sikringsskapethttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/SikringsskapetSikringsskapet
Er du bekymret for elsikkerheten?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?

 

 

/privat/se-ogs%C3%A5/Lamper%20og%20belysningLamper & belysning_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Brannfellene_self0

 

 

 

 

/privat/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0
/privat/se-også/Vi%20kommer%20på%20besøk_self0
/privat/se-også/Slik%20kan%20du%20teste%20jordfeilbryterenTest jordfeilbryter_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo