/privat/elsikkert-hjem/bruk-av-el-utstyrBruk av elektrisk utstyr_self0

 

 

/privat/verdt-å-vite/faq-i-hjemmetVanlige spørsmål_self0

logo.gif

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

 

 

Elkontroll i hjemmethttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/elkontroll-i-hjemmet/Elkontroll i hjemmetElkontroll i hjemmetEn stor andel av boligbrannene her til lands skyldes tekniske feil på det elektriske anlegget eller elektrisk utstyr. Det er ikke alltid like lett å se dette selv. Du bør derfor la fagfolk sjekke anlegget med jevne mellomrom. <p>- Et svært viktig tiltak for å få ned antall brannofre er kontroll av det elektriske anlegget utført av en sertifisert kontrollør. Sammen med økt bevissthet i bruken av elektriske apparater, ville dette spare mange menneskeliv. Dessuten gir det inntil 20 prosent rabatt, poengterer Odd Rød, fagdirektør brann i Gjensidige.</p><p>Gamle elektriske anlegg, mangelfullt vedlikehold, mørke og kalde vintre, stort strømforbruk og en stor trehusbebyggelse er medvirkende faktorer til at tekniske feil ofte fører til omfattende boligbranner her til lands. Feil kan imidlertid også oppstå på nyere elektriske anlegg. </p><p><strong>La derfor fagfolk sjekke det elektriske anlegget regelmessig, og elkontroll bør være en selvfølge ved eierskifte. Det kan også være lurt å få utført en uavhengig kontroll av nye elektriske anlegg.</strong></p>Få rabatt på forsikringen<p>Flere forsikringsselskaper tilbyr ordninger hvor du kan få <strong>årlig rabatt på boligforsikringen dersom du gjennomfører en elkontroll og utbedrer eventuelle feil og mangler som avdekkes</strong>. For å opprettholde rabatten er det gjerne en forutsetning at kontrollene utføres regelmessig som f.eks. hvert femte år. </p><p>Norsk Elektroteknisk Komité har utarbeidet en serie med normer (NEK 405) som beskriver hvordan kontroll av elektriske anlegg skal utføres og hvilke krav som stilles til sertifisering av personell og virksomheter som skal utføre kontrollene. <strong>Forsikringsbransjen stiller krav om at kontrollene skal utføres etter disse normene og at det benyttes sertifisert personell og virksomheter.</strong> Det er Det Norske Veritas (DnV) og Norges Elektriske Materiellkontroll (Nemko) som foretar denne sertifiseringen.</p>Hvordan bestille elkontroll<p>Du kan <strong>kontakte en registrert installasjonsvirksomhet </strong>for å få utført en kontroll av det elektriske anlegget. De vil avdekke eventuelle feil og mangler og gi deg råd om hva som må eller bør utredes. </p><p><strong>Dersom du ønsker en elkontroll med muligheter for rabatt på boligforsikringen, må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap og undersøke om de har en slik ordning</strong>. De vil i så fall kunne svare deg på hvordan dette foregår i praksis.</p><p><a href="/privat/finn-fagfolk">Les mer om hvordan du finner fagfolk</a></p>Det lokale eltilsyn<p>Det lokale eltilsynet (DLE) utfører også tilsyn med elektriske anlegg, men det kan gå mange år mellom hvert besøk fra DLE. <strong>Derfor bør du på eget initiativ sørge for andre former for kontroll av det elektriske anlegget ditt.</strong> Kontroller utført av DLE er basert på føringer fra myndigheten og skiller seg noe fra andre elkontroller. ​Dette medfører at <strong>disse kontrollene normalt ikke kan brukes i forbindelse med rabattordninger i forsikringssammenheng</strong>.</p><p>Det er heller ikke mulig å bestille vanlige elkontroller fra DLE, men dersom du har spørsmål eller bekymringsmeldinger knyttet til elektrisitet og elektrisk utstyr, kan du kontakte DLE.</p><p><a href="/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn">Les mer om Det lokale eltilsyn </a></p><p>​</p><p>​</p>

 

 

Kjøpe hus/privat/kjøpe-husKjøpe hus

 

 


 

 

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-boligerTilsyn med boliger_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Brannfellene_self0
/privat/se-også/Stikkontakter%20og%20støpslerStikkontakter & støpsler_self0

 

 

 

 

/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo