Det elektriske anlegget i din nye bolighttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/bygge-nytt/elanlegget/Det elektriske anlegget i din nye boligDet elektriske anlegget i din nye boligNår du bygger ny bolig kan du også få et helt nytt elektrisk anlegg som er bygget spesielt for deg og ditt strømbehov. Du har nå mulighet til å tenke på smarte løsninger og samtidig ivareta elsikkerheten.<p>​Den som skal bygge nytt hus eller leilighet har som oftest tusen ting å tenke på. Allikevel er det viktig at du tar deg tid til å tenke på det elektriske anlegget også. Det er lurt å være litt forberedt før elektrikeren står på byggeplassen med verktøyet klart.</p><p>De fleste tenker nøye over valg av farger, parkett og fliser når de bygger nytt. Elsikkerhet er imidlertid noe som ikke får like mye oppmerksomhet når byggeprosjektene planlegges. <strong>Elektrisk strøm er tross alt relatert til omkring halvparten av alle boligbranner, så hvorfor ikke bruke litt tid til å tenke på dette i samme slengen?</strong> Et elektrisk anlegg trenger ikke kun bestå av hvite lysbrytere og stikkontakter. Det finnes et stort utvalg av utstyr og materiell som både ser pent ut, er funksjonelt, ivaretar sikkerheten og gjør hverdagen litt enklere. <strong>Elektrikeren er den personen som jobber med dette hver dag. Benytt deg av hans erfaring og kompetanse når du skal bygge eller pusse opp!</strong></p>Om elanlegget<p>Et elektrisk anlegg er bygget med utgangspunkt i behovet som du har når anlegget blir installert. Dette kalles <em>dimensjonering </em>av anlegget. <strong>Det er viktig at anlegget dimensjoneres slik at det dekker dine behov. </strong></p><p>Når du bygger nytt hus installerer du også et splitter nytt anlegg. Da må du sørge for et bra <strong>vedlikehold</strong>! En av hovedårsakene til brann er varmgang i koblinger (f.eks. støpsel til stikkontakt). Dårlig kontakt kan utvikles over tid og forårsake høy temperatur som kan antenne andre materialer i nærheten. <strong>Vær oppmerksom på varme ledninger, koblingsbokser og stikkontakter. </strong></p><p><strong>Trekk ut og kontroller alle støpsler du normalt ikke trekker ut minst én gang i året!</strong> Tegn på varmgang i støpsler er misfarging, brunsvidde merker og deformert plast. Stikkontakter til varmtvannsberedere, hvitevarer etc. bør plasseres slik at du enkelt kommer til for å kontrollere senere.</p><p><strong>Sikkerhetstiltak</strong> som komfyrvakt, overspenningsvern, jordfeilbrytere osv. er også lurt å vurdere. Mye av dette er en selvfølge i en ny bolig. Du kan lese mer om dette nedenfor ifm. ny norm for boliginstallasjoner. </p>Ny norm for boliginstallasjoner fra 2010<p>NEK 400 er en samling av standarder (delnormer) som spesifiserer sikkerhetskrav ved bygging av elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg viser til NEK 400 som en metode for å oppfylle forskriftens sikkerhetskrav. Denne normen legges derfor til grunn for utførelse av de fleste lavspenningsanlegg. Da det kom ut en ny versjon av NEK 400 i 2010 inneholdt denne for første gang en delnorm som retter seg spesielt mot elektriske installasjoner i boliger. Denne delnormen har betegnelsen NEK 400-8-823 og omtales ofte som <strong>bolignormen</strong>.</p><p>Gjennom å innføre en bolignorm, som spesifiserer sikkerhetskravene ved utførelse av elektriske installasjoner i boliger, ønsket man å redusere antall branner og legge grunnlag for sikre, funksjonelle og fremtidsrettede installasjoner. Normen vil være relevant for alle som skal bygge nye boliger, men også for de som skal foreta større ombygginger eller utvidelser av eksisterende anlegg.</p><p><a href="/privat/se-også/Bolignormen">Les mer om bolignormen</a></p>Finn fagfolk!<p>Har du planer om å bygge nytt? Da trenger du en elektriker! <strong>Det er viktig at elektrikeren har de nødvendige faglige kvalifikasjoner i tillegg til å være ansatt i en installasjonsvirksomhet som er registrert i DSBs sentrale register over elvirksomheter.</strong> Vær litt kritisk når du skal velge installasjonsvirksomhet og be gjerne om pristilbud fra flere. Sjekk referanser om mulig, og kontroller at virksomheten er registrert i DSBs register.</p><p><a href="/privat/finn-fagfolk">Finn fagfolk!</a></p><p>Selv om installasjonsmateriell, som f.eks. varmekabler og stikkontakter, kan kjøpes av hvem som helst, er det <strong>kun registrerte virksomheter som kan installere materiellet.</strong> Ikke begynn med dette selv! Det er både ulovlig og kan koste deg dyrt i form av krav om utbedringer fra Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE), redusert verdi på boligen som følge av manglende dokumentasjon og i verste fall brann eller ulykker som følge av feilmontering. Du vil heller ikke finne seriøse installasjonsvirksomheter som vil ta ansvar for arbeider de ikke har hatt full kontroll over fra begynnelse til slutt.</p><p><a href="/privat/verdt-å-vite/hva-kan-du-gjøre-selv">Les mer om hva du kan gjøre selv</a></p>Risikovurdering<p>​<strong>Før en elektriker begynner arbeider på et elektrisk anlegg, enten det er nytt eller det er arbeider på et eksisterende anlegg, skal det gjøres en risikovurdering.</strong> Dette innebærer at elektrikeren må innhente informasjon om hva som skal utføres og hvordan det skal utføres for å kunne ivareta sin egen sikkerhet, sørge for at anlegget blir forskriftsmessig sikkert og at du som kunde får et anlegg som passer til dine behov. <strong>På nye anlegg, og andre arbeider av litt størrelse, skal derfor elektrikeren ta deg som kunde med på en risikovurdering.</strong> I forkant bør du ha tenkt gjennom hvilke spørsmål, ønsker og behov du har rundt det forestående arbeidet. Elektrikeren kan ikke gjette seg til dette selv, men vil nok bidra med sine råd og tips.</p><p><strong>En rapport fra risikovurderingen skal følge den øvrige dokumentasjonen du får fra elektrikeren når arbeidet er ferdig. </strong>I mange tilfeller vil en slik risikovurdering knyttet til boliginstallasjoner være relativt standardisert så lenge arbeidene som skal utføres er innenfor det man kan kalle "normal praksis". <strong>Dersom det velges litt uortodokse løsninger, eller løsninger som vil stille spesielle krav til bruken av anlegget, er det viktig at dette kommer tydelig frem av den rapporten elektrikeren skal levere til deg. </strong></p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Elsikkerhet i utleieboligerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Elsikkerhet i utleieboligerElsikkerhet i utleieboliger
Er du bekymret for elsikkerheten?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?

 

 

/privat/se-ogs%C3%A5/10%20elsikreTi elsikre råd_self0
/privat/kjøpe-hus/dokumenterDokumenter_self0

 

 

 

 

/privat/se-også/Slik%20kan%20du%20teste%20jordfeilbryterenTest jordfeilbryter_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo