Nyhetsbladet Elsikkerhethttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet/Nyhetsbladet ElsikkerhetNyhetsbladet ElsikkerhetNyhetsbladet Elsikkerhet utgis av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), normalt to ganger i året. Elektroniske utgaver legges ut for nedlastning her og på DSBs nettsider. <p><strong>Siste utgave </strong><br><em>Elsikkerhet 89 - </em><em>01/2017 - Juni 2017</em></p><p>Som de fleste er kjent med så var Elsikkerhetsavdelingen til DSB delaktig i to prosjekter i 2016 som la beslag på avdelingens ressurser og kapasitet. Det første prosjektet var et samarbeidsprosjekt med NEK som hadde som formål å kartlegge utfordringsbildet når det gjelder elsikkerhet frem mot 2030.</p><p>Resultatet fra dette prosjektet var med på å danne grunnlaget for en gjennomgang av Elsikkerhetsavdelingen for å se om den var "rigget" for å møte dagens og fremtidens utfordringer på en slik måte at den ivaretar DSB sin rolle som nasjonal elsikkerhetsmyndighet. Sluttrapporten fra denne gjennomgangen var klar på nyåret og oppstiller forslag til en rekke tiltak for å møte de utfordringene som vi ser vil komme. </p><p>Gjennom Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2017 for DSB så er direktoratet ved Elsikkerhetsavdelingen gitt konkrete føringer for oppfølging av rapporten. Det vises til egen artikkel i dette nummeret av Elsikkerhet. </p><p>Dette vil imidlertid legge beslag på en del av avdelingens ressurser i 2017. I tillegg er hele direktoratet inne i et omfattende omstillingsprogram frem til årsskiftet som også vil kreve sitt. Dette vil i sum også medføre at avdelingen inneværende år vil være "fraværende" i en del sammenhenger.</p><p>Dette sommernummeret av Elsikkerhet inneholder statistikk og omtale av de elulykkene som ble rapportert inn til DSB i løpet av foregående år. DSB har også i år valgt å beskrive ulykker/hendelser som ikke har medført skader og/eller sykefravær, da det ofte er tilfeldigheter som avgjør konsekvensene av en hendelse.</p><p>Det ble i 2016 meldt inn 505 elulykker som er en økning på 8 sett i forhold til forgående år. Vi ser en jevn økning i antall innmeldte elulykker siden 2010 og antar at dette i stor grad skyldes økt oppmerksomhet på meldeplikten og at det ikke gjenspeiler en reell økning i antall ulykker.</p><p>Antall ulykker med registrert skade var 137. Dette er en nedgang på 9 sett i forhold til foregående år. Det ble imidlertid registrert 2 dødsulykker.</p><p>De fleste ulykkene rammer naturlig nok installatørbransjen hvor vi har flest elektrofagfolk i arbeid. DSB har de siste årene fokusert på at ca. 30 % av ulykkene har involvert lærlinger. Det er derfor positivt å registrere at denne andelen for 2016 er redusert til 21%.</p><p>DSB håper at dette nummeret også inneholder nyttig informasjon for leserne, og ønsker leserne en riktig god – og elsikker – sommer.</p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2017-06%20Elsikkerhet%2089.pdf" target="_blank"><strong><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Les Elsikkerhet 89 her >></strong></a></p><p><em>Brosjyren "<a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/Ta%20str%c3%b8m%20p%c3%a5%20alvor.pdf" target="_blank"><strong>Ta strøm på alvor</strong></a>" er i ny versjon og blir innstikk til den trykte versjonen av Elsikkerhet 89.</em></p>Tidligere utgaver av Elsikkerhet<p>Her kan du laste ned tidligere nummer av Elsikkerhet. Vi vil imidlertid minne om at innholdet i Elsikkerhet vil ha begrenset gyldighet avhengig av endringer i det regelverket som artiklene baserer seg på.</p><p>Du finner også digitaliserte utgaver av Paragrafen (som bladet opprinnelig het) og Elsikkerhet på <a href="http://www.nb.no/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Nasjonalbiblioteket</font></span></a>.  </p><p><br><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2017-06%20Elsikkerhet%2089.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />2017-06 Elsikkerhet 89.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2016-11%20Elsikkerhet%2088.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />2016-11 Elsikkerhet 88.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2015-02%20Elsikkerhet%2087.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />2015-02 Elsikkerhet 87.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2015-01%20Elsikkerhet%2086.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;" />2015-01 Elsikkerhet 86.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2014-06%20Elsikkerhet%2085.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;" />2014-06 Elsikkerhet 85.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2013-12%20Elsikkerhet%2084.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2013-12 Elsikkerhet 84.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2013-06%20Elsikkerhet%2083.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2013-06 Elsikkerhet 83.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2012-12%20Elsikkerhet%2082.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2012-12 Elsikkerhet 82.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2012-06%20Elsikkerhet%2081.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2012-06 Elsikkerhet 81.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2012-01%20Elsikkerhet%2080.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2012-01 Elsikkerhet 80.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2011-06%20Elsikkerhet%2079.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2011-06 Elsikkerhet 79.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2010-12%20Elsikkerhet%2078.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2010-12 Elsikkerhet 78.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2010-06%20Elsikkerhet%2077.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2010-06 Elsikkerhet 77.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2010-02%20Elsikkerhet%2076.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2010-02 Elsikkerhet 76.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2009-06%20Elsikkerhet%2075.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2009-06 Elsikkerhet 75.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2009-02%20Elsikkerhet%2074.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2009-02 Elsikkerhet 74.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2008-06%20Elsikkerhet%2073.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2008-06 Elsikkerhet 73.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2007-12%20Elsikkerhet%2072.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2007-12 Elsikkerhet 72.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2007-06%20Elsikkerhet%2071.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2007-06 Elsikkerhet 71.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2007-06%20Elsikkerhet%2071-Presisering.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2007-06 Elsikkerhet 71-Presisering.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2006-12%20Elsikkerhet%2070.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2006-12 Elsikkerhet 70.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2006-06%20Elsikkerhet%2069.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2006-06 Elsikkerhet 69.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2006-02%20Elsikkerhet%2068.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2006-02 Elsikkerhet 68.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2005-06%20Elsikkerhet%2067.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2005-06 Elsikkerhet 67.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2004-12%20Elsikkerhet%2066.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2004-12 Elsikkerhet 66.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2004-06%20Elsikkerhet%2065.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2004-06 Elsikkerhet 65.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2004-03%20Elsikkerhet%2064.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2004-03 Elsikkerhet 64.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2003-06%20Elsikkerhet%2063.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2003-06 Elsikkerhet 63.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2002-12%20Elsikkerhet%2062.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2002-12 Elsikkerhet 62.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2002-06%20Elsikkerhet%2061.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2002-06 Elsikkerhet 61.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2001-12%20Elsikkerhet%2060.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2001-12 Elsikkerhet 60.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2001-05%20Elsikkerhet%2059.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2001-05 Elsikkerhet 59.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2000-12%20Elsikkerhet%2058.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2000-12 Elsikkerhet 58.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2000-06%20Elsikkerhet%2057.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />2000-06 Elsikkerhet 57.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/1999-12%20Elsikkerhet%2056.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />1999-12 Elsikkerhet 56.pdf</a></p>Samleversjon av Paragrafen og Elsikkerhet<p>Her kan du laste ned en samleversjon fra første utgave av Paragrafen (som bladet opprinnelig het) til og med Elsikkerhet 80. Paragrafen ble til Elsikkerhet fom. nr. 51 i oktober 1997.</p><p>Her finner du også en samleversjon som oppdateres med nye utgaver av Elsikkerhet. Denne samleversjonen starter fra og med Elsikkerhet 55. </p><p>Vi vil imidlertid minne om at innholdet i Paragrafen og Elsikkerhet vil ha begrenset gyldighet avhengig av endringer i det regelverket som artiklene baserer seg på. </p><p>Vi gjør oppmerksom på at dette er store filer som kan ta noe tid å laste ned.</p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/Samleversjon%20Paragrafen%201%20-%20Elsikkerhet%2080.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Samleversjon Paragrafen 1 - Elsikkerhet 80.pdf</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/Samleversjon%20Elsikkerhet%2055%20-%20Elsikkerhet%2089.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Samleversjon Elsikkerhet 55 - Elsikkerhet 89.pdf</a></p><p>Du finner også digitaliserte utgaver av Paragrafen og Elsikkerhet på <a href="http://www.nb.no/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Nasjonalbiblioteket</font></span></a>. </p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger_self0

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-elvirksomheter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon_self0
/bedrift/verdt-å-vite/elbil_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo