Kontakt Det lokale eltilsynhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/forfatter/Sider/Kontakt-Det-lokale-eltilsyn-elbransjen.aspxKontakt Det lokale eltilsynDet lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Tilsynsvirksomheten drives på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men hører inn under hvert enkelt nettselskap økonomisk og administrativt.<p>​DLE utfører tilsyn i private hjem og i virksomheter. DLE skal også drive informasjonsarbeid og besvarer henvendelser fra publikum, elektrobransjen og andre næringsvirksomheter om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr. Herunder ligger det også oppfølging av meldinger fra publikum om forhold som kan være forskriftsstridige eller bekymringsverdige.</p><p>For å komme i kontakt med DLE i ditt område, velger du ditt nettselskap:<br></p><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:33.33%;">​<a href="http://www.drangedaleverk.no/dle/" target="_blank">Drangedal Everk >></a></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:33.33%;">​<a href="http://www.krodsherad-nett.no/varmepumpe/elsikkerhet/elsikkerhet" target="_blank"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Krødsherad Everk >></span></a></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:33.33%;">​<a href="http://eveneskraft.net/kontakt%20oss-2.html" target="_blank">Evenes Kraftforsyning Nett >></a></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="http://www.hallingdal-kraftnett.no/no/kundeservice/kontakt_oss/" target="_blank">Hallingdal Kraftnett >></a></td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​<a href="http://www.hemsedal-energi.no/kontakt-oss/" target="_blank">Hemsedal Energi >></a></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="http://hsevnett.no/kundeservice/">Høland og Setskog Elverk >></a></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="http://hlk.no/det-lokale-eltilsyn/" target="_blank">Hålogaland Kraft AS >></a></td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​<a href="http://www.notodden-energinett.no/dle/" target="_blank">Notodden Energi >></a></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="http://www.rakkestadenergi.no/elsikkerhet/kundeservice-elsikkerhetdle/" target="_blank">Rakkestad Energi >></a></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="http://www.rollagelverk.no/default.aspx?MenuID=6692" target="_blank">Rollag Everk >></a></td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​<a href="http://skjaak-energi.no/1058.Kontakt-oss-i-Skjak-Energi.html" target="_blank">Skjåk Energi >></a></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="http://www.stryn-energi.no/el-sikkerheit-%28dle%29.aspx" target="_blank">Stryn Energi >></a></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"> <a href="http://sae-nett.no/kontakt.aspx" target="_blank">Sør-Aurdal Energi AS >></a></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="1">​<a href="http://www.tinnenergi.no/kundeservice" target="_blank">Tinn Energi >></a></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">​<a href="http://trogstad-elverk.no/kontakt-oss/" target="_blank">Trøgstad Elverk >></a></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-default"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1">​<a href="http://www.repvag-kraftlag.no/page.jsp?ref=el-sikkerhet&lang=no" target="_blank"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Repvåg kraftlag SA >></span></a></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"></td><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1">​<a href="http://nett.finnas-kraftlag.no/" target="_blank">Finnås Nett >></a></td></tr></tbody></table><p> </p>

logo.gif

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/brannetterforskningBrannetterforskning_self0

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-elvirksomheter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/brannstatistikkBrannstatistikk_self0
/elbransjen/aktueltAktuelt_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontrollMarkedskontroll_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/informasjons-og-påvirkningstiltakInformasjonstiltak_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo