Bekymringsmeldinghttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/BekymringsmeldingBekymringsmeldingDet er mange årsaker til at folk kan være bekymret for elsikkerheten. Du er kanskje usikker på om elanlegget på jobben er i orden eller om at det elektriske utstyret som ikke virker som det skal? Dette kan du gjøre noe med!<p>Det er viktig å merke seg at alle som eier og bruker elanlegg og utstyr selv er ansvarlige for at det er i orden og brukes på en forsvarlig måte. Dette innebærer også et ansvar for å ta faresignaler på alvor og sørge for nødvendige tiltak slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. Dersom du kjenner til forhold knyttet til elektrisitet som kan medføre fare for deg eller andre, kan du dele din bekymring med Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). Før du sender inn en eventuell bekymring til DLE, bør du imidlertid først vurdere om forholdet kan løses på andre måter.</p>Er du bekymret for ditt eget elanlegg?<p>Dersom du har mistanke om at det er feil i ditt elanlegg, plikter du som eier å kontakte en registrert installasjonsvirksomhet for å få avklart dette og utbedret eventuelle feil. Leietakere har også et ansvar for at elanlegget de benytter er i orden. Hvis du som leietaker oppdager feil på elanlegget, må du snarest melde fra til eier om dette. Hvem som skal sørge for vedlikehold og utbedring av feil bør fremkomme av leiekontrakten. </p><p>Alle elanlegg bør regelmessig kontrolleres av fagfolk. Dersom du er usikker på kvaliteten på elanlegget, eller det er lenge siden sist det ble kontrollert (mer en fem år), bør du bestille en elkontroll hos en registrert installasjonsvirksomhet. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) utfører også tilsyn med elanlegg, men for boliger kan det gå inntil 20 år mellom disse kontrollene. Derfor bør du på eget initiativ sørge for andre former for kontroll av ditt elanlegg.</p><p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FElkontroll%2Dav%2Dn%C3%A6ringsbygg%2Easpx">Informasjon om elkontroll på jobben.</a></p>Er du bekymret for andres elanlegg?<p>​​Dersom du har sett noe som gjør deg urolig ved elanlegg som ikke er ditt eget, kan du melde fra om dette til Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). Dette kan være at noen åpenbart har tuklet med et sikringsskap i oppgangen, forhold hos naboen som kan utgjøre en fare for dem selv og andre eller at du i jobben din besøker mennesker som har farlige elanlegg hjemme. Noen ganger kan det være berettiget grunn til bekymring og det finnes eksempler på at branner med elektrisk årsak som har fått fatale utfall. Du bør imidlertid først prøve å ta opp forholdet med dem det gjelder. Dersom dette ikke er mulig, eller dette ikke hjelper, skal du ikke nøle med å kontakte DLE.</p>Er du bekymret for elektrisk utstyr?<p>Dersom et elektrisk apparat eller utstyr oppfører seg unormalt, eller ikke virker slik det skal, må det straks tas ut av bruk. Vær oppmerksom på rare lyder, lukter, synlige skader, høye temperaturer og brune/brente merker. Kontroller også brukerveiledningen for utstyret for å være sikker på at det brukes riktig. Brukerveiledningen kan også inneholde tips og råd om hva du skal gjøre hvis det oppstår feil. Hvis du føler du deg usikker på sikkerheten knyttet til et elektrisk utstyr, må du søke råd hos en forhandler av det aktuelle utstyret. Elektrisk utstyr som er defekt må enten repareres av kvalifisert personell eller leveres til gjenvinning hos en forhandler eller på en gjenvinningsstasjon. </p><p><a href="/bedrift/elsikkerhet-på-jobben/bruk-av-el-utstyr">Les mer om bruk av elektrisk utstyr på jobben.</a></p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FUtrygge%2Dprodukter%2Easpx"><p>Les mer om rapportering av farlige produkter, og sjekk om produktet allerede er rapportert inn til DSB.</p></a>Er du bekymret for ulovlige installasjonsarbeidere?<p>All utførelse og vedlikehold av elanlegg skal utføres av en virksomhet som er registrert i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt sentrale register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elanlegg. Det er eierne av elanlegget sin plikt å påse at en virksomhet som engasjeres for arbeid på elanlegget er registrert i DSBs register. De som eventuelt engasjerer virksomheter eller personer som ulovlig utfører installasjonsarbeider vil selv måtte sørge for at eventuelle feil/mangler blir utbedret av en registrert virksomhet.</p><p>Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) har som prioritert oppgave å følge opp virksomheter og personer som ulovlig utfører installasjonsarbeider. Hvis du har kjennskap til slike aktiviteter, kan du sende inn en bekymringsmelding til DLE. </p><p><a href="/bedrift/skaff-fagfolk">Finn fagfolk!</a></p>Er du bekymret for elsikkerheten på arbeidsplassen din?<p>Dersom du oppdager feil eller mangler knyttet til elsikkerheten på arbeidsplassen din, er du som arbeidstaker pliktig å melde fra til arbeidsgiver om slike forhold. Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, herunder elsikkerheten. Et slik internkontrollsystem skal også inneholde rutiner for hvordan arbeidstakerne kan melde fra om feil og mangler. Benytt deg av dette dersom du er bekymret for elsikkerheten på din arbeidsplass.</p><p><a href="/bedrift/internkontroll">Les mer om internkontroll.</a></p>Er du fortsatt bekymret?<p>Dersom du fortsatt er bekymret etter å ha lest gjennom punktene ovenfor og fulgt rådene, kan du kontakte Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). De kan besvare spørsmål om elsikkerhet og gi deg ytterligere råd om hva du skal foreta deg.</p><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon">Kontakt Det lokale eltilsyn</a></p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet_self0

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo