Elbransjen og elsikkerhethttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/Elbransjen og elsikkerhetElbransjen og elsikkerhetDe som har arbeidsoppgaver knyttet til elanlegg og elektriske produkter har et spesielt ansvar for at elsikkerheten blir ivaretatt. <p><img class="ms-rtePosition-1" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Design%20elementer/TemaikonerRelatert_a.png" alt="" style="margin:10px;" /><br>Den største utfordringen når det gjelder elsikkerhet er brukerne av elanlegg og elektrisk utstyr. Årsakene til mange av brannene er feil bruk, mangelfullt vedlikehold og manglende respekt for elsikkerheten.  </p><p> </p><p> </p><p>Forutsetninger for å redusere antall branner og ulykker med elektrisk årsak: </p><ul><li>Nye elektriske anlegg er trygge og feilfrie.</li><li>Elektriske produkter i omsetning må holde forventet kvalitet.</li></ul><p>Både de som prosjekterer og bygger elanlegg må derfor være bevisste på sitt ansvar. Det samme gjelder de som produserer, reparerer, importerer og omsetter elektrisk utstyr, sikringstavler og elektriske maskiner. Det handler om å ha gode holdninger, oppdatert kompetanse og litt god gammeldags yrkesstolthet. Dette bidrar til å ivareta både din og andres sikkerhet.</p><p>I tillegg kan elbransjen være en representant for elsikkerhetsarbeidet for forbrukerne. De ansatte i elbransjen er daglig i kontakt med tusenvis av mennesker rundt i landet. Benytt anledningen til å anbefale sikkerhetstiltak og å gjøre forbrukerne bevisste på hvilke elektriske farer vi omgir oss med. Hjelp folket med å se det!</p><p>For å sikre at regelverket innenfor elsikkerhet etterleves er også elbransjen underlagt tilsyn. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) er ansvarlige for denne tilsynsaktiviteten. For mange kan kanskje et tilsynsbesøk virke skremmende, men det er viktig å merke seg at tilsynsmyndighetene og bransjen har én felles interesse: nemlig at alles sikkerhet blir ivaretatt! Dette oppnår vi best gjennom et samarbeid.</p><p>På disse sidene vil du finne informasjon rettet mot elbransjen, om regelverk, myndighetskrav, tilsynsarbeidet og mye annet interessant. Vi hjelper deg med hva du skal se etter! </p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Elbransjen/shutterstock_124118764.jpg?RenditionID=3" alt="" style="margin:5px;" /> </p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

http://eidsivanett.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/se-også_self0

 

 

 

 

/elbransjen/produkter-og-handelProdukter og handel_self0
/elbransjen/elektroreparatørerElektroreparatører_self0
/elbransjen/tavlebyggereTavlebyggere_self0

 

 

 

 

/elbransjen/aktueltAktuelt_self0
/elbransjen/installasjonsvirksomheter_self0
/elbransjen/rådgivende-ingeniører_self0
/elbransjen/elektriske-maskinerElektriske maskiner_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo