Vanlige spørsmålhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/faq-på-jobben/Vanlige spørsmålVanlige spørsmålVi har samlet en del spørsmål, med tilhørende svar, som vi opplever at folk stiller under, og etter, et tilsynsbesøk. Disse kan deles inn i tre kategorier: elektrisk utstyr, elektriske anlegg og om DLE.<p>​​</p>Elektrisk utstyr<p><strong>Hvem har ansvar for sikkerheten til elektriske produkter?<br></strong>Produsent, importør, detaljist eller annen markedsfører har ansvaret for at det elektriske produktet tilfredstiller relevante myndighetskrav når produktet kommer på markedet. <br>Du er ansvarlig for at det brukes og vedlikeholdes riktig.  <br>Myndighetenes rolle er å føre tilsyn med markedet og importører gjennom markedskontroll og importørtilsyn.</p><p><strong>Hva er CE-merket? Betyr det at produktet er godkjent?</strong><br>CE-merket (Communauté Européenne) er produsentens måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskravene i regelverk er oppfylt. Produsenten erklærer at kravene er ivaretatt og at dokumentasjon kan fremskaffes. <br>Merket sier ikke noe om kvaliteten til produktet og er ikke et godkjenningsmerke. </p><p><strong>Hva betyr N med ring rundt? Betyr det at produktet er godkjent?</strong><br>N-merket er et av Nemkos (Norsk elektrisk materiellkontroll) sertifiseringsmerker. Produktet er testet og sertifisert etter en sikkerhetsstandard for elektriske produkter. <br>Dette er en frivillig ordning og ikke en myndighetspålagt sertifisering. </p><p><strong>Hva er markedskontroll?</strong><br>Markedskontrollen er myndighetenes virkemiddel for å sjekke at produsent og/eller importør har gjort sin plikt når det gjelder det elektriske produktet og at dette er i samsvar med kravene i regelverket.</p><p><strong>Hvordan melder jeg fra om en hendelse/feil med et elektrisk produkt?</strong><br><a href="https://innmelding.dsb.no/rapportering/?produktbekymringsmelding#Innledning" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Gå inn på Dsb.no ved å følge denne lenken.</font></span></a> <br>Når DSB mottar en bekymringsmelding blir den registrert. Hvis det er kommet flere lignende henvendelser angående samme produkt, blir det vurdert å gå videre og opprette en sak på dette produktet. </p><p><strong>Er det farlig å bruke skjøteledninger?</strong><br>Nei, ikke hvis de brukes riktig og med litt fornuft. <br>Det er ved utstrakt bruk av skjøteledninger at risikoen for overbelastning, varmgang og brann øker. <br>Apparater som bruker over 1000W skal ikke kobles via skjøteledning. </p><p><span style="line-height:1.6;text-decoration:underline;">Her er noen eksempler på apparater du aldri skal tilkoble med skjøteledning:</span></p><ul><li>Panelovner</li><li>Flyttbare oljeovner</li><li>Vaske- og oppvaskmaskiner</li><li>Hvitevarer</li><li>Varmtvannsberedere</li></ul><p>Sørg heller for at det elektriske anlegget er tilpasset ditt behov, og få montert nok fastmonterte stikkontakter der du trenger dem. </p><p><strong>Er det farlig å kjøre vaskemaskin, oppvaskmaskin eller tørketrommel om natten?</strong><br>Statistikken viser at vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel forårsaker en rekke branner. <br><span style="line-height:1.6;">Det anbefales å bruke maskinene på dagtid under en viss form for tilsyn. </span></p><p><strong>Hvorfor ryker lyspærene så ofte?</strong><br>Det er flere sammensatte årsaker hvis du må skifte lyspærer ofte eller at de ikke lyser like lenge som angitt levetid. </p><ul><li><span style="text-decoration:underline;">Støt og rystelser:</span><strong> </strong>f.eks. er lamper rundt inngangsdøra, lamper under kjøkkenskapet, eller lamper som er montert i taket der det er bevegelser i etasjen over, utsatt.</li><li><span style="text-decoration:underline;">Spenningen er høyere enn lyspærens merkespenning;</span> ofte 230V. Prøv eventuelt å kjøpe lyskilder merket med høyere spenning, f.eks. 240V. I noen tilfeller kan det hjelpe og montere en dimmer og senke lysstyrken noe.</li><li><span style="text-decoration:underline;">Høye og lave temperaturer:</span> f.eks. lave temperaturer for lamper utendørs om vinteren og svært høye temperaturer i lamper med tett glass/kapsling.</li><li><span style="text-decoration:underline;">Kvalitetsforskjeller på lyspærene</span>, og ulike lyspærer har ulike egenskaper og levetid. Enkelte lyspærer er rett og slett mindre holdbare enn andre. </li><li>Hvis lyspærene i enkelte lamper begynner å ryke unormalt ofte, eller at det blinker i lyset, kan det skyldes <span style="text-decoration:underline;">feil på lampa eller på det elektriske anlegget</span>. Søk råd hos elektriker hvis du er i tvil!</li></ul><p><strong>Er det farlig når taket blir brunt rundt lamper og lyskilder?</strong><br>Det er ikke nødvendigvis farlig. <br><span style="line-height:1.6;">Et misfarget tak kan komme av brent støv fra lyspæren. For å være på den sikre siden kan det allikevel være lurt å ta kontakt med fagfolk for nærmere undersøkelser.</span></p><p><strong>Hva betyr det at et lysstoffrør begynner å blinke, og hva bør jeg gjøre da?</strong><br>Som oftest betyr det enten at lysstoffrøret nærmer seg endt levetid og må byttes eller at tenneren har nådd endt levetid og må byttes. <br>Ikke la lysstoffrøret stå og blinke eller gløde. Dette kan føre til oppheting av armaturen noe som utgjør en brannfare.<br><br><strong>Hva slags lyspærer skal jeg bruke nå som glødepæren er borte?</strong><br>På markedet finnes det flere alternativer som kan brukes. Du bør imidlertid være oppmerksom på at mange av de nye lyspærene ikke kan dimmes, og du kan ikke alltid benytte sparepærer og LED-lyspærer i eksisterende lamper og belysningsanlegg.</p><p><strong>Bør jeg dra ut støpselet på alt elektrisk utstyr som ikke er i bruk?</strong><br>Når apparatet ikke er tilkoblet strøm er sannsynligheten for brann minimal. Du er altså tryggere jo mer du trekker ut. <br>Vær spesielt oppmerksom på utstyr som inneholder varmelementer slik som kaffetrakter, vannkoker, brødrister, hårføner og strykejern. <br>I tillegg bør du trekke ut batteriladere når du er ferdig med å lade utstyret. <br>Et alternativ til å trekke ut støpselet kan være å montere tidsur eller en bryter som skrur av strømmen. Da sliter du mindre på stikkontakten og støpselet.</p><p><strong>Min flatskjerm-TV har ikke av/på bryter. Er det farlig å bare skru av med fjernkontrollen?</strong><br>Mange nye TV-er har ikke en skikkelig av-/på-bryter og blir dermed alltid stående med strøm på. Det er ikke like mange branner i moderne TV-er som det var i de eldre modellene, men det skjer av og til. <br>Produsentene oppgir ofte i bruksanvisningen at du skal dra ut støpselet når du er på ferie, og det er lurt å gjøre selv når du er hjemme. <br>Hvis du synes det er tungvint, kan du få montert en bryter som skrur av og på strømmen. Spør elektrikeren om gode råd!</p><p><strong>Hva er et galvanisk skille?</strong><br>Branner i nye TV-er kan skyldes jordfeilstrømmer som går mellom jordingen i det elektriske anlegget og jordingen i kabel-TV-nettet. <br>Hvis du har flatskjerm-TV eller datamaskin med TV-kort som er tilkoblet jordet stikkontakt, og får TV-signaler fra kabel-TV, må et galvanisk skille monteres på antennekabelen. Da isolerer du mot brannfare som kan oppstå hvis det blir jordfeil. <br>Du får mer informasjon, og kan kjøpe et slikt galvanisk skille, hos din TV-forhandler. Forhandlerne er pålagt å selge deg galvanisk skille ved kjøp av flatskjerm-TV eller TV-kort til datamaskin.</p><p><strong>Hvordan kan jeg beskytte elektrisk utstyr mot overspenninger?</strong><br>Et overspenningsvern beskytter det elektriske anlegget, og det tilkoblede utstyret, mot overspenninger. Det plasseres normalt i sikringsskapet og skal føre overspenningene til jord i stedet for at de fortsetter innover i installasjonen og forårsaker skade. <br>For å sikre seg best mulig mot skade på elektrisk utstyr forårsaket av overspenninger er det fornuftig å montere ekstra overspenningsvern ute i det elektriske anlegget. </p><p><strong>Jeg har hørt at flyttbare oljeovner er farlige. Er de virkelig det?</strong><br>Flyttbare varmeovner som er i omsetning skal normalt være trygge å bruke. <br><span style="line-height:1.6;">I</span><span style="line-height:1.6;"> perioder har det imidlertid vært urovekkende mange hendelser med slike produkter. </span><span style="line-height:1.6;">D</span><span style="line-height:1.6;">irektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har derfor valgt å oppfordre til at bruk av slike produkter skjer under tilsyn slik at man kan begrense omfanget av skaden hvis uhellet skulle være ute. </span></p><p><strong>Hvorfor skal jeg spare strøm?</strong><br>Foruten en økonomisk og miljømessig gevinst, reduserer et lavere strømforbruk belastningen på det elektriske anlegget og dermed også noe av risikoen for brann. <br>Mer informasjon om strømsparing finner du på <a href="http://www.enova.no/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">www.enova.no</font></span></a>. </p>Elektriske anlegg<p><strong>Hvilket ansvar har jeg som eier av et elektrisk anlegg?<br></strong>Ditt ansvar er beskrevet i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9: Det er eier og bruker av anlegg som skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegget har du også ansvar for å vise aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom. </p><p><strong>Hvilke ansvar har jeg som leietaker for det elektriske anlegget?</strong><br>Både eier og leietaker (bruker) har et ansvar for det elektriske anlegget, jf. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9: Det er eier og bruker av anlegg som skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegget har du også ansvar for å vise aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom. <br>Det bør forøvrig fremkomme av leiekontraken hvem som har ansvar for vedlikehold av det elektriske anlegget. Dersom du som leietaker oppdager en feil på det elektriske anlegget, må du snarest melde fra om dette til eier. </p><p><strong>Er jordfeil farlig?</strong><br>Ja, jordfeil er farlig! I visse situasjoner kan jordfeil føre til livsfarlige støt, strømgjennomgang eller brann. <br>Jordfeil i ditt anlegg kan også påvirke andre elektriske anlegg i nabolaget. Det har skjedd at jordfeil har vært en medvirkende årsak til fatale ulykker hos naboen. <br>Jordfeil må derfor utbedres snarest mulig. </p><p><strong>Er gamle skrusikringer farlige?</strong><br>Nei, ikke nødvendigvis. Det er allikevel noe større risiko med skrusikringer enn med automatsikringer. <br>Når du har et sikringsskap med skrusikringer, betyr det at ditt elektriske anlegg begynner å bli gammelt. Det er sannsynligvis ikke tilpasset dagens bruk. <br>En oppgradering av sikringsskapet, med bruk av automatsikringer og jordfeilbrytere, i tillegg til fordeling av belastningen over flere kurser, vil definitivt øke sikkerhet. </p><p><strong>Hva koster det å modernisere sikringsskapet?</strong><br>Kostnaden vil være avhengig av antall kurser, om hele skapet skal byttes eller bare innmaten, hvilke produkter elektrikeren benytter og hvilket sikkerhetsnivå du ønsker å oppgradere til. <br><span style="line-height:1.6;">​Be om tilbud fra flere installasjonsvirksomheter. </span></p><p><strong>Bør jeg bytte ut gamle ledninger?</strong><br>Mange gamle kabler og ledninger får etter hvert tørr og sprø isolasjon, spesielt i forbindelse med koblingspunkter og lamper. Dette kan føre til gnistringer (lysbuer), noe som igjen utgjør en brannfare. ​​<br>Et elektrisk anlegg har ikke noen bestemt levetid. Tilstanden er avhengig av belasting, bruk, slitasje og vedlikehold. Elektriske anlegg med kabler og ledninger montert før 1970 kan man godt si er modne for en omfattende rehabilitering. Særlig gjelder dette anlegg med såkalte kulokabler. </p><p><strong>Jeg kan jo kjøpe varmekabler og stikkontakter i butikken! Kan jeg ikke montere dette selv?</strong><br>Nei, du kan ikke montere dette selv. Butikker som selger slikt utstyr skal også opplyse deg om dette før du kjøper utstyret. <br>Du har ikke lov til å foreta noen inngrep i de faste elektriske installasjonene. Dette skal alltid utføres av en registrert installasjonsvirksomhet!</p><p><strong>Hva kan jeg gjøre selv av elektriske arbeider?</strong><br>Ufaglærte kan bare utføre mindre arbeider i forbindelse med elektriske anlegg. Det forutsettes imidlertid at arbeidet utføres sikkerhetsmessig forsvarlig. Hva som menes med "mindre arbeider" er beskrevet i veiledningen til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 6. </p><p><strong>Hvor mange stikkontakter skal det være i en ny bolig?</strong><br>Elektriske anlegg i nye boliger bygges i all hovedsak etter normen NEK 400 med delnormen NEK 400-8-823 (<a href="http://elsikkerhetsportalen.no/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http://forfatter.elsikkerhetsportalen.no/Sider/bolignormen.aspx"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">bolignormen</font></span></a>). Her stilles blant annet spesifikke krav til hvor mange stikkontakter det skal være i de ulike rommene i en bolig. </p><p><strong>Jeg har en ny bolig med komfyrvakt. Kan jeg fjerne denne? </strong><br>Nei, i alle nye boliger skal det være montert beskyttelsestiltak som skal forhindre brann på komfyrer og platetopper. <br>For at komfyrvakten skal fungere som forutsatt er det viktig at føleren plasseres riktig. Du må ikke flytte på, eller fjerne denne! <br>Sett deg inn i brukerveiledningen, og spør elektrikeren om råd hvis du er usikker på hvordan du skal betjene komfyrvakten. </p><p><strong>Hvordan finner jeg en dyktig elektriker?</strong><br>Benytt deg alltid av registrerte installasjonsvirksomheter når det skal utføres arbeider på det elektriske anlegget! <br>For større arbeider kan det være lurt å be om tilbud fra flere firmaer. Du bør også kontrollere referanser. Dersom du får tilbud fra flere firmaer, er det viktig å se på hva slags produkter og løsninger de tilbyr. Det kan være mange måter å utføre en jobb på, og det er ikke alltid den billigste løsningen som er den beste eller tryggeste. <br>Til høyre kan du velge<strong> </strong><em>Finn fagfolk</em>.</p><p><strong>Hva skal jeg få av dokumentasjon fra elektrikeren?</strong><br>Når elektrikeren er ferdig med jobben, skal du få en <a href="http://elsikkerhetsportalen.no/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http://forfatter.elsikkerhetsportalen.no/Sider/Samsvarserkl%C3%A6ring.aspx"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">samsvarserklæring</font></span></a>. Denne er din garanti for at planlegging, utførelse og endring av det elektriske anlegget er i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. <br>Som eier har du krav på garanti både for nye elektriske anlegg og der det blir foretatt endringer på et eksisterende anlegg. <br><span style="line-height:1.6;">Sammen med samsvars</span><span style="line-height:1.6;">erklæringen skal du få nødvendig underlagsdokumentasjon og informasjon om hva som er viktig med tanke på bruk og vedlikehold av anlegget. </span><span style="line-height:1.6;">Du </span><span style="line-height:1.6;">plikter å ta godt vare på denne type dokumenter. </span></p><p><strong>Jeg har en sikring som løser ut ofte. Hva kan være årsaken?</strong><br>At en sikring løser ut betyr at det enten er for stor belastning på kursen (for høyt strømforbruk) eller at det er en feil på det elektriske anlegget, ev. noe av det tilkoblede utstyret.<br>Vedvarende høyt strømforbruk på en kurs er ikke bra. Ta kontakt med en elektriker for å få fordelt belastningen på flere kurser. <br>Dersom sikringen kobler ut når du bruker et bestemt utstyr, er det enten noe feil på utstyret eller så bruker utstyret for mye strøm. <br>Sikringen kan også løse ut ved kortslutninger og jordfeil i det elektriske anlegget. Det er derfor viktig at du kontakter en elektriker dersom du er usikker på hvorfor sikringen stadig kobler ut. </p><p><strong>Jordfeilbryteren har løst ut! Hva gjør jeg med det?</strong><br>Dersom en jordfeilbryter eller jordfeilautomat har løst ut av seg selv, og det ikke er en åpenbar årsak til dette, kan du forsøke å vippe den opp igjen. Ved gjentagende utkoblinger kan det være en jordfeil i det elektriske anlegget eller på et av apparatene som er tilkoblet. Følg da følgende fremgangsmetode:</p><ol><li>Dersom det er en jordfeilautomat som har løst ut, eller om det er en jordfeilbryter som kun beskytter en kurs (skal fremgå av kursfortegnelsen), vet du allerede hvilken kurs feilen befinner seg på. Gå da videre til punkt 7. </li><li>Dersom den jordfeilbryteren som har løst ut beskytter flere kurser, slår du av alle disse kurssikringene. Hvilke kurser dette gjelder skal fremkomme av kursfortegnelsen.</li><li>Vipp opp jordfeilbryteren igjen.</li><li>Vipp opp én og én kurs til jordfeilbryteren på nytt løser ut</li><li>Den siste kursen du vippet opp igjen har antagelig en feil. Slå denne kursen av igjen.</li><li>Vipp opp jordfeilbryteren igjen og vipp opp de gjenværende kurssikringene unntatt den med feil på. </li><li>Se på hva som er tilkoblet den kursen du har feil på. Trekk ut støpselet på alle tilknyttede apparater, skjøteledninger o.l., og skru av eventuelle varmekabler, varmeovner, lamper o.l som er tilkoblet denne kursen.</li><li>Prøv deretter å vippe opp kurssikringen igjen. Hvis jordfeilbryteren ikke kobler ut nå, har du en feil på noe av det du skrudde av eller trakk ut. Plugg inn eller skru på igjen ett og ett apparat til jordfeilbryteren kobler ut. Det apparatet du sist plugget inn har feil.</li><li>Det apparatet eller de delene av installasjonen som har feil, må ikke benyttes før feilen er utbedret.</li><li>Dersom overnevnte tiltak ikke hjelper, og jordfeilbryteren fremdeles kobler ut, er feilen sannsynlig i den faste installasjonen. Du må i så fall tilkalle elektriker for å få rettet feilen. Vær oppmerksom på at en jordfeil ofte kommer og går, noe som kan gjøre letingen etter feil både vanskelig og tidkrevende.</li></ol><p><strong>Jordfeilvarsleren lyser og/eller piper! Hva gjør jeg med det?</strong><br>Da er det sannsynligvis en jordfeil i det elektriske anlegget eller på et av apparatene som er tilkoblet. <span style="line-height:1.6;">J</span><span style="line-height:1.6;">ordfeil kan utgjøre en stor brann- og berøringsfare. Dersom du har en jordfeilvarsler i anlegget ditt som varsler om feil, må du snarest gjøre følgende:</span></p><ol><li>Slå av alle kurssikringer. Hvi​s jordfeilvarsleren overvåker bare deler av installasjonen slår du kun av de kursene som varsleren overvåker. Enkelte varslere kan få strømtilførsel fra én av kurssikringene. Den kursen må stå på for at varsleren skal virke. Informasjon om dette skal fremkomme av kursfortegnelsen.</li><li>Jordfeilvarsleren skal nå slutte å varsle om jordfeil.</li><li>Vipp opp en og en kurs til jordfeilvarsleren på nytt begynner å varsle om feil.</li><li>Den siste kursen du vippet opp igjen har antagelig en feil. Slå denne kursen av igjen.</li><li>Vipp deretter opp de gjenværende kurssikringene med unntak av den med feil på. </li><li>Se på hva som er tilkoblet den kursen du har feil på. Trekk ut støpselet på alle tilknyttede apparater, skjøteledninger o.l. og skru av eventuelle varmekabler, varmeovner, lamper o.l. som er tilkoblet denne kursen.</li><li>Prøv deretter å vippe opp kurssikringen igjen. Hvis jordfeilvarsleren ikke varsler om feil nå, har du feil på noe av det du skrudde av eller trakk ut. Plugg inn eller skru på igjen ett og ett apparat til jordfeilvarsleren igjen varsler om feil. Det apparatet du sist plugget inn eller skrudde på har feil.</li><li>Det apparatet, eller de delene av installasjonen, som har feil må ikke benyttes før feilen er utbedret.</li><li>Dersom overnevnte tiltak ikke hjelper, og jordfeilvarsleren fremdeles varsler om feil, er feilen sannsynlig i den faste installasjonen. Du må i så fall tilkalle elektriker for å få rettet feilen. Vær oppmerksom på at en jordfeil ofte kommer og går, noe som kan gjøre letingen etter feil både vanskelig og tidkrevende.</li></ol>Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE)<p><strong>Hva er det lokale elektrisitetstilsyn (DLE)?<br></strong>Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) er en del av nettselskapene. <br>De har som oppgave å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. Arbeidet skjer blant annet gjennom kontroll av elektriske anlegg og forebyggende informasjonsarbeid.</p><p><strong>Hva er et sakkyndig kontrollselskap?</strong><br>DLE kan velge å la et sakkyndig selskap utføre tilsyn på sine vegne. <br>Det stilles strenge krav til nøytralitet og habilitet til slike selskaper og personellet som utfører tilsynene. Dette innebærer blant annet at slike selskaper ikke kan tilby tjenester som utførelse eller reparasjon av elektriske anlegg. Dermed skal de som får tilsynsbesøk føle seg trygge på at tilsynet gjennomføres uavhengig og kun med elsikkerhet i fokus.</p><p><strong>Hvorfor skal DLE kontrollere det elektriske anlegget?</strong><br>Formålet med kontrollene er først og fremst å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker med elektrisk årsak. Vi vet at cirka halvparten av alle boligbranner har elektrisk årsak. Gjennom å kontrollere elektriske anlegg, og informere om elsikkerhet, vil risikoen for brann reduseres. </p><p><strong>Mitt elektriske anlegg er helt nytt. Må DLE komme på kontroll da?</strong><br>Ja, DLE utfører også tilsyn med installasjonsvirksomheter som planlegger, utfører og reparerer elektriske anlegg. <br>Virksomhetene skal ha regelmessige tilsynsbesøk fra DLE for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre arbeidene på en trygg måte. Et ledd i dette arbeidet er å kontrollere de jobbene disse virksomhetene utfører, både arbeider utført på nye og eksisterende anlegg. Dessverre avdekkes det en del feil på slike kontroller av nye elektriske anlegg og da kan det være en fordel at dette avdekkes innenfor reklamasjonstiden for håndverkertjenester. </p><p><strong>Har jeg virkelig plikt til å være til stede når DLE kommer på besøk?</strong><br>Ja, med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 5 skal tilsynsmyndigheten til enhver tid ha uhindret adgang til anlegget. DLE har, etter samme lov, rett til, og kan pålegge eier av eller ansvarlig for anlegget eller representant for denne, å være,til stede under kontrollen. Bruker eller eier av det elektriske anlegget må altså sørge for at noen er til stede under kontrollen. Dermed får man informert om det som eventuelt påvises av feil og bakgrunnen for at utbedring må foretas. Dersom bruker og/eller eier selv deltar, får man selvsagt best utbytte av råd og informasjon som tilsynspersonellet kan bidra med. </p><p><strong>Jeg har fått en tilsynsrapport som beskriver feil på det elektriske anlegget. Hva gjør jeg med det?</strong><br>I hovedsak skal avvik som er påpekt i tilsynsrapporten utbedres av en registrert installasjonsvirksomhet med mindre noe annet er avtalt. <br>Ta kontakt med en installasjonsvirksomhet for å sørge for at feilene blir rettet innen fristen. <br>Installasjonsvirksomheten sender melding om at rapporten er utbedret til DLE eller det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen. <br>Tilsynssaken avsluttes når meldingen er mottatt.</p><p><strong>Jeg rekker ikke å utbedre feilene før fristen går ut. Hva gjør jeg med det?</strong><br>Hvis det er behov for å utsette fristen, må eier/bruker kontakte sitt lokale elektrisitetstilsyn eller det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen. Behovet må begrunnes. <br>Om fristen kan forelenges vil vurderes i det enkelte tilfelle og vil være avhengig av alvorlighetsgraden i de feilene som er funnet. Økonomiske årsaker gir ikke grunnlag for å forlenge utbedringsfristen. </p><p><strong>Jeg er ikke enig i de avvikene som er påpekt. Kan jeg klage?</strong><br>Ja, underveis i saksgangen er det mulighet for å komme med innsigelser mot påpekte avvik. <br>Informasjon om dette og hvilke frister som gjelder vil fremkomme av dokumentene du har fått fra DLE. </p><p><strong>Hva skjer dersom jeg ikke retter opp feilene som DLE finner?</strong><br>Dersom pålegg om å rette avvik ikke etterkommes, vil reaksjonene være avhengige av alvorlighetsgraden i de feilene som er funnet. Det kan f.eks. bli vurdert å reise sak om bruk av sanksjonsmidler, f.eks. tvangsmulkt. <br>Først og fremst må du tenke på din egen sikkerhet, og det er i din egen interesse at det elektriske anlegget er i orden. </p><p><strong>Kan DLEs kontroll av det elektriske anlegget gi rabatt på forsikringen?</strong><br>Nei, normalt ikke. <br>Kontroller utført av DLE er basert på føringer fra myndigheten og er noe forskjellige fra de kontrollene som utføres etter normene i NEK 405-serien. Normene beskriver hvordan kontroll av elektriske anlegg skal utføres og hvilke krav som stilles til sertifisering av personell og virksomheter som skal utføre kontrollene. <br>Forsikringsbransjen stiller krav om at kontrollene skal utføres etter disse normene og at det benyttes sertifiserte personell og virksomheter. Det medfører at disse kontrollene normalt ikke kan brukes i forbindelse med rabattordinger i forsikringssammenheng. For ordens skyld kan du forhøre deg med ditt forsikringsselskap</p>

 

 

Lover & regler/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifterLover & regler

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Lover & reglerhttp://forfatter.elsikkerhetsportalen.no/Lists/Tema/DispForm.aspx?ID=7Lover & regler

 

 

 

 

 

 

/bedrift/verdt-%C3%A5-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-virksomheter_self0
bedrift/verdt-å-viteVerdt å vite_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo