Brannstatistikkhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/brannstatistikk/BrannstatistikkBrannstatistikkKunnskap om brannårsaker er vesentlig for å kunne forebygge brann. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører derfor brannstatistikk basert på innrapportering fra brannvesen og politi.<p>Det var 644 bygningsbranner i næringsbygg i 2015. Det viser siste tilgjengelige statistikk fra DSB. Det er laveste registrerte tall siden 2009. Det var innen helse- og sosialtjenester det brant mest med 123 branner, deretter industri med 75 branner og overnattings- og serveringsvirksomhet med 71 branner. Mens det innen jordbruk var registrert 34 branner og 5 branner i skogbruket, var det ingen registrerte branner innen fiske.</p><p>Selv om antall branner var færre enn foregående år, var det flere større branner i næringsbygg enn i 2014. Det viser erstatningsøkningen iflg. Finans Norge. <a href="https://www.finansnorge.no/siteassets/statistikk/statistikk-og-nokkeltall-for-skadeforsikring-2016.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />"Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2016."</a> (Finans Norge)</p><p>Antall bygningsbranner, næringsbygg:</p><ul><li>2015: 644</li><li>2014: 815</li><li>2013: 857</li><li>2012: 881</li><li>2011: 1055</li><li>2010: 1032</li><li>2009: 663</li></ul><p>Les mer om statistikken og last ned statistiske data fra DSB sin nettside. <a href="https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/branner/" target="_blank">Gå til DSB sin brannstatistik >></a></p><p><a href="/privat/verdt-å-vite/brannstatistikk">Se brannstatistikk for privat>></a></p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

 

 

/bedrift/internkontroll_self0

 

 

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0
/bedrift/se-også/JordingJording_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo