/bedrift/fremmedspråklige_self0

 

 

/bedrift/verdt-%C3%A5-viteVerdt å vite_self0

logo.gif

 

 

/bedrift/internkontroll/bedriftselektrikerBedriftselektrikeren_self0

 

 

Skoleundervisning om elsikkerhethttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/skoleundervisning/Skoleundervisning om elsikkerhetSkoleundervisning om elsikkerhetDet lokale elektrisitetstilsyn (DLE) skal hvert år gi tilbud om minst to timer gratis undervisning til mellomtrinnet og ungdomstrinnet ved alle skoler i sitt område. <p>Boligbranner tar mange menneskeliv hvert eneste år, og verdier for flere milliarder kroner går tapt. Brann er et samfunnsproblem som det er viktig å gjøre noe med! </p><p>Nærmere halvparten av alle boligbranner skyldes enten tekniske feil på elektriske anlegg og elektrisk utstyr eller feil bruk av disse. Derfor er det svært viktig å være informert om hvordan elektrisk utstyr brukes på en riktig og forsvarlig måte. </p><p>Informasjonsarbeid er essensielt i det forebyggende arbeidet. Gode holdninger til, og kunnskap om, elsikkerhet bør derfor formidles til barn allerede i barneskolealder. </p><p>Hvis du er interessert i undervisning på din skole: <a href="/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon">kontakt Det lokale eltilsyn>></a></p>Om undervisningen<p>Alle skoler som har elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet vil normalt bli kontaktet av Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) med tilbud om undervisning. Innholdet i undervisningsopplegget kan variere noe og vil ofte være avhengig av klassens størrelse og elevenes interesse og deltakelse. </p><p style="text-decoration:underline;">Følgende temaer vil være aktuelle:</p><ul><li>Produksjon, overføring og omsetning av strøm</li><li>Sikker og fornuftig bruk av strøm i boliger</li><li>Brann forårsaket ved bruk av strøm</li><li>Brannvern</li><li>Strømulykker</li></ul><p>Hvis du er lærer og ikke er kjent med tilbudet, kan du ta kontakt med DLE for å finne ut hva slags undervisningstilbud de kan tilby din klasse. </p><p><a href="/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon">Kontakt Det lokale eltilsyn</a></p>Brannvettskolen<p>Brannvettskolen.no er et nettsted for skoler og barnehager som med fordel kan benyttes i kombinasjon med undervisningstilbudet til DLE. På denne siden finnes det undervisningsopplegg som tar for seg brannvern og elsikkerhet. Det finnes også mulighet for å bestille materiell og laste ned lærerveiledninger. </p><p>Samarbeidsgruppen for brannvern i skolen står bak undervisningsoppleggene på nettstedet og samkjører sentrale aktiviteter om brannvern for skoleelever og barn i barnehage. Gruppa har som formål å utvikle, og tilby, gratis undervisningsmateriell for barn og unge. Gruppa består av Stiftelsen Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Gjensidige Forsikring. </p><a href="http://www.brannvettskolen.no/" target="_blank"><p>Gå til brannvettskolen.no</p></a>

 

 

 

 


 

 

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

 

 

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon_self0
/startsiden/Jonas%20sovner%20nå%20forutenJonas sover uten_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo