/bedrift/fremmedspråklige_self0

 

 

/bedrift/se-også/Hjelp%20til%20de%20glemskeKomfyrbrann_self0

logo.gif

 

 

/bedrift/på-jobb-i-andres-hjem/rørleggereRørleggere_self0

 

 

På jobb i andres hjemhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/på-jobb-i-andres-hjem/På jobb i andres hjemPå jobb i andres hjemDe fleste som omkommer i brann tilhører en risikogruppe. Undersøkelser viser at 2/3 som omkom i brann i løpet av første halvdel av 2013 tilhørte én av risikogruppene eldre, bevegelseshemmede, rusmisbrukere og arbeidsinnvandrere. <p>​En fellesnevner for mange av de omkomne er at de mottok kommunale omsorgstjenester. Det er derfor et ønske at personer som gjennom sitt yrke er i daglig kontakt med eldre, eller andre pleietrengende, er oppmerksomme på hvilke risikoforhold som finnes i deres hjem. ​Omkring halvparten av alle boligbranner er knyttet til bruk elektrisk strøm så det er all grunn til å være spesielt oppmerksom på hva slags elektriske anlegg og elektrisk utstyr eldre og pleietrengende omgir seg med.</p><p>Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) skal aktivt, og kostnadsfritt, tilby forebyggende informasjon for å bidra til økt elsikkerhet hos folk flest. Hjemmetjenesten vil i denne sammenheng være en interessant samarbeidspartner for å formidle budskap rettet mot prioriterte målgrupper. </p><p>Alle kommuner vil normalt bli kontaktet av DLE med tilbud om slik informasjon. Dersom dere ikke er kjent med tilbudet, kan dere ta kontakt med DLE for å finne ut hva slags informasjonstilbud de kan tilby.</p><p><a href="/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon">Kontakt Det lokale eltilsyn</a></p><p>​Sosial- og helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norsk brannvernforening har utarbeidet et gratis undervisningsopplegg om brannvern for ansatte i kommunenes hjemmetjeneste. </p><p>Hvordan kan din kommune styrke brannsikkerheten for hjemmeboende eldre og personer med nedsatt funksjonsevne? Kommunene har et ansvar for å forebygge skader blant befolkningen. Dette undervisningsopplegget er et verktøy som kommunen kan bruke for å styrke brannsikkerheten for en sårbar gruppe i lokalsamfunnet.</p><p>Undervisningsopplegget ble lansert i januar 2006. Opplegget er tilgjengelig på gratis cd-rom og via nedlasting fra Internett.</p><p><a href="http://www.brannvernforeningen.no/Brannvern-i-jobb-og-skole/Hjemmetjenesten" target="_blank">Mer informasjon finner du på nettsidene til Norsk brannvernforening</a>.</p><p><br> </p>

 

 

 

 


 

 

 

 

/bedrift/se-også/Elsikkerhet%20for%20eldreEldre og elsikkerhet_self0
/bedrift/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjonSamsvarserklæring_self0

 

 

 

 

/bedrift/skaff-fagfolkFinn fagfolk_self0
/bedrift/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo