Elanlegget på jobbenhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/elsikkerhet-på-jobben/elanlegg/Elanlegget på jobbenElanlegget på jobbenElektriske anlegg består av ledninger, koblingsbokser, stikkontakter, sikringer, sikringsskap m.m. Dette kalles installasjonsmateriell på fagspråket. Slurv med vedlikeholdet av det elektriske anlegget kan føre til varmgang. Det er brannfarlig!<p><strong>Elanlegget er bygget med utgangspunkt i det strømbehovet som var den gang anlegget ble installert.</strong> Dette kalles dimensjonering av anlegget. På arbeidsplassen har vi fått flere elektristetskrevende utstyr som f.eks. PC-er, servere, ventilasjonsanlegg osv. Når anlegget ikke er dimensjonert for økt forbruk, er risikoen for både varmgang og brann større. </p><p><strong>Installasjonsmateriellet er ikke evigvarende, men vil få redusert funksjon over tid.</strong> Det kan også bli påvirket av oppussingsarbeid. Ledninger kan bøyes, bli sprø og skades på andre måter, og av og til kan kvaliteten på ledningen være redusert uten at det synes utvendig på ledningen.</p><p>Én av hovedårsakene til brann er varmgang i koblinger (f.eks. støpsel til stikkontakt). Dårlig kontakt kan utvikles over tid og forårsake høy temperatur som kan antenne andre materialer i nærheten. Du bør derfor være oppmerksom på varme ledninger, koblingsbokser og stikkontakter. Mange apparater står kontinuerlig tilkoblet strømnettet. Komfyrer, varmtvannsberedere, oppvaskmaskiner og varmeovner er eksempler på dette. Erfaring viser at det ofte oppstår varmgang i støpselet til disse apparatene. Dette kan ikke oppdages uten at støpselet trekkes ut.<strong> Vi anbefaler at du minst én gang i året kontrollerer alle støpsler som du normalt ikke trekker ut.</strong> Se etter misfarging, brunsvidde merker eller deformert plast. Dette bør inngå i virksomhetens internkontroll. Det er først når du ser det at du kan gjøre noe med det!</p><p>Les også om jording og sikringstavler i boksene til høyre. De inneholder viktig informasjon når det gjelder det elektriske anlegget på jobben.</p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Brannstatistikkhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/brannstatistikk/BrannstatistikkBrannstatistikk
Samsvarserklæring og dokumentasjonhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon/Samsvarserklæring og dokumentasjonSamsvarserklæring og dokumentasjon
Er du bekymret for elsikkerheten?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?

 

 

/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon_self0

 

 

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0
/bedrift/skaff-fagfolkFinn fagfolk_self0
/bedrift/se-også/JordingJording_self0
/bedrift/se-også/Sikringsskapet%20på%20jobbenTavle_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo