Bruk av elektrisk utstyr på jobbhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/elsikkerhet-på-jobben/bruk-av-el-utstyr/Bruk av elektrisk utstyr på jobbBruk av elektrisk utstyr på jobbBåde hjemme og på jobb må vi bruke elektrisk utstyr med fornuft. I tillegg skal internkontrollen sørge for at bruken på arbeidsplassen er satt i system.<p>​Vi har en mengde elektriske produkter på arbeidsplassen vår. Kaffetrakter, komfyr, mikrobølgeovn, TV-er og PC-er er noen eksempler. </p><p>Det er en viss fare forbundet med alle produkter som blir koblet til strømnettet. Feil bruk og vedlikehold av de elektriske produktene er blant de vanligste årsakene til branner. </p><p style="text-decoration:underline;">Vi gir deg noen gode og generelle råd for hvordan du skal bruke de elektriske produktene:</p><ul><li>Bruk kun CE-merkede produkter.</li><li>Følg bruksanvisningen for de enkelte elektriske apparatene; både når det gjelder bruk og vedlikehold.</li><li>Slå elektriske apparater som ikke er i bruk helt av. Ikke la dem stå i "stand-by".</li><li>Trekk alltid ut støpselet i termostatstyrte apparater når de ikke er i bruk (kaffetraktere, vannkokere o.l.).</li></ul>Innkjøp av elektriske produkter<p>Alle elektriske produkter som omsettes i Norge skal være sikre for mennesker, husdyr og eiendom. </p><p>Det er produsentens eller importørens ansvar at et produkt tilfredsstiller kravene til sikkerhet. Allikevel er det viktig at du som forbruker er bevisst på innkjøp, bruk og vedlikehold av produktene.</p><p><a href="/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkter">Les mer om elektriske produkter</a></p>Utrygge produkter<p>ikke alle elektriske produkter er trygge å bruke. </p><p>Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører oversikt over produkter som det er funnet feil på. </p><p><a href="/privat/se-også/Utrygge%20produkter">Les mer om dette</a></p>Lysrør og lysarmaturer<p>Når lysrør begynner å blinke tyder det på at de nærmer seg endt levetid. Noen ganger kan det også se ut som om lysrøret bare gløder litt i hver ende. Da vil armaturen prøve å tenne lysrøret kontinuerlig. Det kan føre til overoppheting av armaturen som igjen utgjør en brannfare. Armaturen skal derfor ikke bli stående slik over lengre tid. Skift lysrør og tennere!</p><p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FLamper%2Dog%2Dbelysning%2Easpx">Les også generell informasjon om lamper og belysning<strong>.</strong></a><strong></strong></p><p><strong></strong> </p><p><strong>PCB-kondensatorer i lysarmaturer</strong></p><p>PCB er ansett som én av verdens farligste miljøgifter og har blant annet blitt brukt i kondensatorer i lysarmaturer. Dette i seg selv utgjør ingen risiko med tanke på elsikkerhet, men det har vist seg at PCB er miljøfarlig​ og kan medføre alvorlige heleskader hos mennesker og dyr. På bakgrunn av dette skal alle lysarmaturer med kondensatorer produsert før 1980 tas ut av bruk dersom det ikke kan bevises at de er frie for PCB. Forbudet trådte i kraft 1. januar 2005 for kondensatorer i damplampearmaturer og innendørs lysrørarmaturer og 1. juli 2007 for kondensatorer i utendørs lysrørarmaturer, jf. Produktforskriften § 2-1. </p><p>PCB finnes hovedsakelig i kvikksølvdamplamper fra årene 1960-80 og lysrørarmaturer fra perioden 1965-80. Noromalt sett trenger man fagfolk (elektriker) for å kontrollere armaturen. I et lysarmatur der kondensatoren ikke er skjult kan du forsøke å sjekke årstallet. Det kan for eksempel stå: 7.69 (juli 1969) eller 42.69 (uke 42 1969), eventuelt skråstrek i stedet for punktum. Årstallet er viktigst! Hvis kondensatoren er fra 1960-79, skal den i utgangspunktet regnes som PCB-holdig. Den må eventuelt analyseres for å utelukke PCB. </p><p>Kasserte kondensatorer med PCB skal leveres hele til mottak for farlig avfall. Kondensatorene kan også leveres som EE-avfall som en del av lysarmaturen.</p><p>Mer informasjon om PCB finnes hos Miljødirektoratet: <a href="http://www.miljodirektoratet.no/" target="_blank">www.miljødirektoratet.no </a></p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Samsvarserklæring og dokumentasjonhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon/Samsvarserklæring og dokumentasjonSamsvarserklæring og dokumentasjon
Er du bekymret for elsikkerheten?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-virksomheter_self0
/bedrift/internkontroll_self0

 

 

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0
/bedrift/skaff-fagfolkFinn fagfolk_self0
/bedrift/elsikkerhet-på-jobben/elanleggElanlegget_self0
bedrift/verdt-å-viteVerdt å vite_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo