Elsikkerhet i landbrukethttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/bransjer/landbruk/Elsikkerhet i landbruketElsikkerhet i landbruketHvert år omkommer tusenvis av dyr i brann i landbruket. Brannene skyldes ofte feil bruk av elektrisk utstyr, feil på elektrisk utstyr eller feil på elektriske anlegg. Hvis du bruker øyne og ører, kan du oppdage faresignalene før det skjer noe galt!<p>​​I løpet av seksårsperioden fra 2006 til 2011 brant det for 2,316 milliarder kroner i norsk landbruk. 1,286 milliarder kroner var knyttet til driftsbygninger, mens 1,030 milliarder gjaldt boligbygg. Tusenvis av dyr lider og omkommer som følge av brannene, og mange bønder blir stående i en fortvilet situasjon. 70 % av brannene har elektrisk årsak, og feil på det elektriske anlegget har vært en vesentlig årsak, opplyser Landbrukets brannvernkomité.</p>Råd om elsikkerhet på gården<p>​Elektriske anlegg og elektrisk utstyr i landbruksbygninger blir utsatt for store påkjenninger. Dette øker risikoen for brann og ulykker. God kontroll, godt vedlikehold og riktig bruk er derfor viktige brannforebyggende tiltak på gården. </p><p style="text-decoration:underline;"><strong>Utfør renhold regelmessig:</strong></p><ul><li>Fjern støv på faste installasjoner og elektrisk utstyr.</li><li>Det er viktig at det elektriske anlegget er tilpasset omgivelsene og at renhold utføres regelmessig. </li><li>Spyling av elektriske apparater og elektrisk utstyr må ikke forekomme, med unntak av apparater som er spesielt beregnet for å tåle slik behandling (høytrykksspyling: kun ved kapslingsgrad minimum IP56 og spyling med hageslange: kun ved kapslingsgrad minimum IP44). </li><li>Elektriske fluefangere o.l. bør rengjøres med en fuktig klut, aldri spyles.</li></ul><p style="text-decoration:underline;"><strong>La fagfolk utføre ettersyn i kapslinger med jevne mellomrom:</strong></p><ul><li>Vær oppmerksom på at kondens, støv og fuktighet kan oppstå inni tilsynelatende tette kapslinger. </li><li>Ettersyn inni kapslingene kan være nødvendig. Dette må i hovedsak utføres av fagfolk. </li></ul><p style="text-decoration:underline;"><strong>Plasser installasjoner og utstyr i god avstand fra dyra:</strong></p><ul><li>Plasser installasjoner og utstyr utenfor rekkevidde av dyr.</li><li>Sørg for at de har tilfredsstillende mekanisk beskyttelse med hensyn til omgivelsene.</li></ul><p style="text-decoration:underline;"><strong>La fagfolk etterse koblingspunkter fra tid til annen:</strong></p><ul><li>Bevegelse av maskiner, dyr og utstyr fører til bevegelser og vibrasjoner i bygningskonstruksjoner; spesielt i trekonstruksjoner. Dette kan medføre at elektriske koblinger over tid løsner og forårsaker varmgang. </li></ul>Bruk av elektrisk utstyr<ul><li>​Vær nøye med å bruke utstyr som er tilpasset de aktuelle omgivelsene og at det brukes som tiltenkt iht. brukerveiledningene. </li><li>Ikke bruk lyskastere og håndlamper som får høy overflatetemperatur, og unngå bruk av utstyr som ikke er fastmontert. </li><li>Ikke la utstyr henge i kontakter eller ledninger, og sørg for at ledninger er strekkavlastet.</li><li>Tenk nøye gjennom hvilke utstyr som kun bør brukes under tilsyn og hva som kan slås av, eller trekkes ut, når du ikke er til stede.</li></ul>Bruk av skjøteledninger<p>​Unngå bruk av skjøteledninger så langt det er mulig. Skjøteledninger i landbruksbygninger kommer ofte i klem eller blir på andre måter påført skader. Fuktighet, kjemikalier, gasser o.l. kan også skade isolasjon og koblingspunkter. Det igjen kan medføre jordfeil eller varmgang. Det er også faremomenter knyttet til overbelastning av skjøteledninger. Bruk derfor fast installasjon, og sørg for å få montert flere stikkontakter om nødvendig. </p><p>Dersom det unntaksvis er nødvendig å bruke skjøteledning, bør denne være av gummi. Skjøteledninger med plastisolasjon egner seg ikke i landbruksmiljøet. Trekk alltid ut hele kabelen på kabeltromler pga. fare for varmgang når denne er kveilet opp.</p>Sikringsskapet<ul><li>​I sikringsskapet går det ofte store strømmer og derfor utgjør det et faremoment i seg selv. Dette er særlig uheldig i kombinasjon med fuktighet, korrosjon og støv. </li><li>Det er nødvendig med regelmessig ettersyn og ettertrekking av skrusikringer, og det er viktig å holde sikringsskapet rent og lukket.</li><li>Bruk av jordfeilbrytere kan redusere risikoen for både brann og berøringsfare (støt). </li><li>Overspenningsvern er et effektivt tiltak mot overspenninger som følge av lyn og tordenvær eller koblingsoverspenninger i høyspentnettet. Det er noe å tenke på siden gårdsbruk, av beliggenhetsmessige årsaker, gjerne er utsatt for overspenninger.</li><li>Oppgradering av gamle sikringsskap, og montering av overspenningsvern og flere jordfeilbrytere, anbefales sterkt. </li></ul>Jording<p>​Husdyr tåler lavere berøringsspenninger enn mennesker. De oppholder seg i tillegg i rom hvor de fort kommer i kontakt med jord. Det stilles derfor krav til gode løsninger for jording og utjevningsforbindelser i husdyrrom. </p><ul><li>Alle metalliske deler, som rør, rister og innredninger, skal tilkobles jordingsanlegget. </li><li>Jordingsanlegget trenger regelmessig ettersyn. </li><li>På nyere anlegg skal det finnes dokumentasjon over jordingsanlegget. </li></ul>Internkontroll<p>​I landbruket må du også jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak som et ledd i HMS-arbeidet. Det gjelder uansett om du driver med husdyrhold eller om du bruker driftsbygningen kun til korntørking, verksted e.l.​</p><p><a href="/bedrift/se-også/Jobbe%20systematisk%20med%20elsikkerhet%20i%20landbruket">Les mer om internkontroll i landbruket</a></p>

 

 

 

 

Færre branner i landbrukethttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/annet/aktuelt/Færre branner i landbruketFærre branner i landbrukethttp://www.bondebladet.no/aktuelt/faerre-branner-i-landbruket-2/Det brant mindre i driftsbygninger på norske gårder i 2017 enn året før. Ferske statistikk viser skadeutbetaling på 188 millioner kroner i fjor, mot 315 millioner i 2016. 2018-02-21T12:46:52Z


logo.gif

 

 

 

 

Lover og reglerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter/Lover og reglerLover og regler

 

 

/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/se-også/Jobbe%20systematisk%20med%20elsikkerhet%20i%20landbruketHMS landbruk_self0

 

 

 

 

/bedrift/elsikkerhet-på-jobben/elanleggElanlegget_self0
bedrift/verdt-å-viteVerdt å vite_self0
/bedrift/bransjer/omsetning-av-elektrisk-materiellSalg av eleketrisk materiell_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo