/bedrift/bransjer/omsetning-av-elektrisk-materiellSalg av elektrisk materiell_self0

 

 

/bedrift/bransjer/helseHelsebransjen_self0

logo.gif

 

 

/bedrift/bransjer/landbrukLandbruket_self0

 

 

Elsikkerhet innen ulike bransjerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/bransjer/Elsikkerhet innen ulike bransjerElsikkerhet innen ulike bransjerBruk av elektriske produkter og elektriske installasjoner varierer fra bransje til bransje. Elsikkerhetsportalen tar for seg særskilte bransjer for å løfte fokuset på elsikkerheten der.<p>Vi har i første omgang fokusert på landbruket, helsebransjen og detaljhandel med omsetning av elektriske produkter. </p><p>Ulykker med elektrisk årsak innen landbruket fører hvert år til dramatiske branner og tap av mange dyreliv og store økonomiske verdier. </p><p>I helsebransjen er pasienter og ansatte daglig i berøring med elektromedisinsk utstyr. Dette krever streng internkontroll og etterfølgelse. </p><p>Virksomheter som omsetter elektrisk utstyr må ha rutiner som skal sikre at utstyr som omsettes er i samsvar med gjeldende regler.</p>

 

 

 

 


 

 

 

 

/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0

 

 

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0
/bedrift/elsikkerhet-på-jobbenElsikker jobb_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo